Avaa valikko Valikko

Ajankohtaista

Keruualueiden luomusertifioinnin mahdollisuudet 13.12.2017 Eura

Klo 10:00 – 12:40, Pyhäjärvi-instituutti, Sepäntie 7, Kauttua

Metsien luomusertifiointi mahdollistaa keruutuotteiden (mm. marjat ja yrttikasvit) myymisen luomulaatuisina.
Luomusertifikaatti on ulkomaanmarkkinoilla kysytty tapa todentaa tuotteiden puhtautta ja laatua. Metsien
luomustatusta on mahdollista hyödyntää myös matkailussa.

Info- ja keskustelutilaisuudessa käydään lävitse keruualueiden luomusertifioinnin mahdollisuuksia ja käytäntöjä, sekä
pohditaan, miten luomukeruutuotteista hyötyisivät sekä keruutuotealan yritykset että metsänomistajat.

Ohjelma:

9:45 Kahvi
10:00 Tilaisuuden avaus, Johanna Pihala, Pyhäjärvi-instituutti
10:10 Keruutuotanto osana metsätaloutta, Tapio Nummi, Suomen metsäkeskus
10:20 Luomukeruutuotteiden asema kaupankäynnissä, yrittäjän näkökulma
10:40 Keruualueiden sertifiointiprosessi, Mirella-Katriina Levomäki, Satakunnan ELY-keskus
11:10 Metsänomistajan kokemuksia luomukeruualueiden hyödyntämisestä, Jaana Elo, Kamparsin Luomutila
11:40 Metsänhoitoyhdistyksen näkökulma luomukeruutuotantoon, Olli Mäki, Mhy Satakunta ry
12:00 Laajojen keruualueiden luomusertifiointi, Eija Vuorela, Youngfour Oy
12:20 Keskustelua, miten luomukeruutuotantoa tulisi kehittää Lounais-Suomessa
12:40 Tilaisuuden päätös

TERVETULOA!

Ilmoittautumiset perjantaihin 8.12. mennessä: toimisto@pji.fi tai 02 838 0600

Arkistoon