Avaa valikko Valikko

Ajankohtaista

Kiitoksen aika!

Uutta kasvua luomusta – osaamisella kannattavuutta Satakuntaan -tiedonvälityshanke on toteuttanut kolmen ja puolen vuoden ajan monipuolisesti luomualan kehittämistoimia Satakunnassa. Elintarvikealan kehittäjäorganisaatiot - ProAgria Länsi-Suomi, Pyhäjärvi-instituutti sekä Satafood Kehittämisyhdistys - ovat tehneet ammattimaista kehitystyötä luomualkutuotannon, luomutuotteiden jalostuksen ja -markkinoinnin kehittämisen saralla.

Hankkeessa on haettu ja välitetty uusinta tietoa ja kokemuksia parhaista luomualan käytännöistä. Satakuntalaisen elintarviketuotantoketjun kannattavuutta ja kilpailukykyä alkutuotannosta jalostukseen on parannettu monipuolisesti. Tilaisuuksia ja tutustumismatkoja järjestettiin hankkeen aikana runsaasti, ja niistä syntynyttä materiaalia ja luomutietoa jaettiin laajasti luomuketjun eri toimijoille. Hankkeen aikana tavoitettiin satakuntalaisia luomutuottajia, luomuraaka-aineiden jalostajia, -markkinoijia ja luomutuotannosta kiinnostuneita tavanomaisia viljelijöitä mainiosti. Lisäksi yhteistyö valtakunnallisten luomutoimijoiden kanssa syventyi entisestään.

Satakunnan luomutuotanto on kasvanut 2010-luvulla merkittävästi. Viime vuonna luomu- ja siirtymävaiheen yhteinen pinta-ala ylitti reilusti jo 10.000 ha ollen vajaa 8 % maakunnan 140.000 peltohehtaarista. Luomutuotanto jatkaa tulevaisuudessa kasvuaan ja tuotannon odotetaan monipuolistuvan.

Luomuaiheista tietoa on saatavilla ja hyödynnettävissä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Uuttakasvualuomusta.fi -sivustolta löytyy ajantasaista luomutietoa ja mielenkiintoisia tila- ja yritysesittelyjä Satakunnasta!

Haluamme kiittää kaikkia hankkeessa mukanaolleita ja toivotamme suotuisaa, alkavaa uutta kasvukautta!

Arkistoon