Avaa valikko Valikko

Ajankohtaista

Luomuisa Satakunta – luomutuotannolla lisäarvoa ruokaketjuun

Satakunnan ELY-keskus on antanut puoltavan rahoituspäätöksen Luomuisa Satakunta - luomutuotannolla lisäarvoa ruokaketjuun -hankkeelle. Hankkeessa korostetaan paikallisen luomutuotannon tärkeyttä ruokaketjussa. Ruokaketjun luomualan toimijoiden yhteistyötä korostaen ja viestinnän keinoja käyttäen nostatetaan Satakunnan imagoa luomumaakuntana. Hankkeen toimenpiteet ja kokonaisuudet on jaettu organisaatioittain hyödyntäen kehittäjätahojen osaamisalueita. Hankkeen toteuttavat Satafood Kehittämisyhdistys ry, ProAgria Länsi-Suomi ja Pyhäjärvi-instituutti. Hankeaika on 1.6.2019-31.8.2021.

Luomuisa Satakunta -hankkeen verkkosivustoa rakennetaan parhaillaan. luomuisasatakunta.fi -sivusto aukeaa alkusyksyllä. Siihen saakka Uutta kasvua luomusta -hankkeen verkkosivu toimii viestintäkanavana. Hankkeelle avataan lisäksi Facebook-sivu.

Lisätiedot Tuuli Pirttikoski, 040 183 9995, tuuli.pirttikoski@satafood.net

Arkistoon