Avaa valikko Valikko

Ajankohtaista

Luomuhankkeen palautekyselyn yhteenveto

Palautekyselyllä ideoita hankkeelle!

Uutta kasvua luomusta -hankkeen palautekysely oli avoinna marraskuussa. Kyselyllä haluttiin ottaa selvää, miten hanke on onnistunut tähän mennessä ja mitä hankkeelta toivottaisiin vuodelle 2018. Vastauksia kertyi kiitettävästi 40 henkilöltä.

Kyselyyn vastanneista suurin osa piti uutiskirjettä hyödyllisimpänä hankkeen tiedotusvälineenä pellonpiennartilaisuuksien ohella; yli puolet vastaajista luki uutiskirjeen joka kerta. Yli puolet vastanneista käyttivät myös Facebookia sekä kotisivuja tiedonhakuun silloin tällöin. Kotisivujen sisältöön saatiin paljon vinkkejä ja kehittämisen kohteita. Sivuille toivottiin enemmän käytännön vinkkejä, kokemuspohjaista tietoa, videoita ym. viljelyteknisistä asioista, etenkin rikkakasvien hallinnasta. Kotisivuille haluttiin myös luomutuotannon kannattavuuslaskelmia ja markkinatilannekatsauksia. Hyödyllisintä hankkeessa vastaajien mielestä on ollut uutiskirjeet sekä pellonpiennartapahtumat. Nettisivut ja infotilaisuudet saivat myös kiitosta.

Kyselyssä tiedusteltiin myös toiveita ensi vuoden aiheista. Vastauksien kirjo oli hyvin laaja, mutta eniten kannatusta saivat aiheet rikkakasvien hallinta, viljelykierto ja ravinteet/kaupalliset lannoitteet. Kiinnostavimmaksi pellonpiennaraiheeksi nousi rikkahallinnan käytännön toimenpiteet. Lisäksi suurin osa toivoi viljelykiertoesimerkeistä ja vihannesten viljelystä pellonpiennarpäivää. Kyselyssä kysyttiin myös ensi vuoden retkikohteita ja -aiheita. Eniten kiinnostusta herättivät viljelijäyhteistyö/-renkaat sekä erikoistunut tuotanto ja tilamyynti -aiheet. Lisäksi vihannestuotantoon tutustuminen keräsi kannatusta.

Kyselyn vastaukset otetaan huomioon hankkeen ensi vuoden toimintaa suunnitellessa. Hanke pyrkii parhaansa mukaan vastaamaan luomusta kiinnostuneiden kysyntään. Kiitoksia kaikille vastanneille ja näin toimintaa kehittäville!

Arkistoon