Avaa valikko Valikko

Eläimet

Mitä luonnonmukainen kotieläintalous on?

Tuotannon perusperiaatteita

Luonnonmukaisen kotieläintalouden tavoitteena on tuottaa kuluttajille korkealaatuisia kotieläintuotteita siten, että eläinten kasvatuksessa huomioidaan niiden hyvinvointi ja lajikohtaiset käyttäytymistarpeet. Eläimille tarjotaan olosuhteet, joissa niillä on mahdollisuus toteuttaa keskeisiltä osin lajityypillistä käyttäytymistä.

Kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon tulee olla tilalla tasapainossa, niin että ravinnekierto toimii. Eläintuotanto ilman yhteyttä peltoalaan ei ole luonnonmukaisen tuotannon perusajatuksen mukaista. Rehukasvien viljelyllä monipuolistetaan viljelykiertoa ja vastavuoroisesti eläinten tuottama lanta palaa ravinnekiertoon eloperäisenä, maata parantavana lannoitteena.

Luomukotieläintilalla koko peltoalaa tulee viljellä luonnonmukaisesti. Myös luonnonlaitumien, perinnebiotooppien ym. eläinten käyttämien pellon ulkopuolisten laidunalueiden on kuuluttava luomuvalvontaan.

Samalla tilalla ei ole mahdollista kasvattaa samaa eläinlajia sekä luomuna että tavanomaisena – esim. emolehmät luomussa ja lypsylehmät tavanomaisessa tuotannossa. Sen sijaan eri eläinlajeja voi toistaiseksi olla samalla tilalla eri tuotantotavalla hoidettuna – esim. naudat luomu- ja lampaat tavanomaisessa tuotannossa.

Muuntogeenisten organismien ja niiden johdannaisten käyttö on luomutuotannossa kielletty lukuun ottamatta eläinlääkkeitä.

Luomu on tuotantoehdoin ohjattua ja valvottua tuotantoa

Luonnonmukaista tuotantoa säännellään tuotantoehdoilla, jotka perustuvat Euroopan Unionin neuvoston ja komission sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksiin. Eläintuotannolle on omat tuotantoehtonsa, joissa on huomioitu eri eläinlajit.

Kaikessa eläintuotannossa on noudatettava eläinsuojelulakia. Jos luomutuotantoehdoissa ei ole annettu muuta ohjeistusta, noudatetaan eläinsuojelulain asettamaa tasoa.

Luonnonmukaisessa tuotannossa olevat maatilat tarkastetaan vuosittain. Näin varmistetaan, että luomutilalla on noudatettu tuotantoehtoja, ja tuotteet voidaan markkinoida luomumerkinnöin. Luomuvalvonnan tarkoituksena on luoda ja lisätä kuluttajien luottamusta luonnonmukaista tuotantoa kohtaan. Valvonta takaa myös reilun kilpailun edellytykset luomutilojen välille, kun kaikkien on toimittava samojen sääntöjen mukaan.

Suomessa luonnonmukaisen tuotannon valvonnan yleinen ohjaus kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira suunnittelee, ohjaa ja kehittää valtakunnallisesti luomutuotannon valvontaa. Ely-keskukset hoitavat käytännön valvonnan omilla alueillaan kasvi- ja eläintuotannon osalta. Elintarvikkeiden luomuvalvonnan hoitaa Evira.