Avaa valikko Valikko

Luomukotieläintilalla tarvittavat suunnitelmat ja muistiinpanot

Luomusuunnitelmassa kerrotaan, kuinka tilalla luomutuotannon tuotantoehdot aiotaan käytännössä toteuttaa ja miten mahdolliset riskit vältetään. Kasvinviljelyn, kotieläintuotannon ja mahdollisen jalostustoiminnan kuvaukset muodostavat kokonaiskuvan tilan toiminnasta. Luomusuunnitelma toimitetaan Ely-keskukseen valvontajärjestelmään ilmoittautumisen yhteydessä. Luomusuunnitelmien tulee löytyä tilalta ja toiminnan muuttuessa niitä on päivitettävä. Tarvittaessa suunnitelmapohjia ja ohjeita löytyy ProAgrian luomuasiantuntijoilta tai Eviran internetsivuilta.

Luomukotieläinsuunnitelmassa kuvataan eläinten hoitoon, ruokintaan ja kotieläinrakennuksiin liittyvät asiat:

1) Eläinten alkuperä

2) Eläinten rehut ja ruokinta

3) Käytännöt eläinten hoidossa ja eläimille suoritettavat toimenpiteet

4) Eläinten terveydenhoito ja käytännöt lääkityksissä

5) Eläinsuojat, pohjapiirros tuotantorakennuksesta, ulkotarhoista ja jaloittelualueista

7) Eläinten jaloittelu, ulkoilu sekä laidunnus, luonnonlaitumet

8) Eläintilan puhdistus ja kuivitus

9) Jäljitettävyys, yhteistyökumppanit

10) Tilan tavanomaiset eläimet, niiden hoito ja ruokinta, erillään pito

Valvontaan ilmoittautumisen liitteeksi tarvitaan kotieläinrakennuksen pohjapiirros, johon merkitään mm. eläintilojen pinta-alat ja niihin mahtuvien eläinten maksimimäärät, kiinteän lattian osuus ja valoaukkojen määrä.

Jos tilalla on käytössä jaloittelualueita ja –tarhoja tai luonnonlaitumia, liitetään niistä mukaan tuottajan oma piirros tai esim. kopio EU-kartasta, johon alueet on merkitty. Näille alueille haetaan siirtymävaiheen lyhennystä omalla lomakkeellaan.

Jos valvontaan hakeutumisen yhteydessä haetaan jotain poikkeuslupaa, laitetaan myös se liitteeksi.