Avaa valikko Valikko

Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen sitoumus jakautuu kahteen tilatyyppiin. Kasvinviljelytilansitoumusta kutsutaan luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseksi ja kotieläintilan sitoumusta luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukseksi. Viitattaessa molempiin sitoumuksiin, käytetään yhteisnimitystä luomusitoumus. Sitoumus on 5-vuotinen, ja sen saamiseksi vaaditaan 5 päivän mittainen luomukoulutus. Luomueläintuotannosta sitoumukseen vaaditaan lisäksi 2 päivän luomueläinkoulutus. Luomukorvauksen saadakseen tilalla on oltava luomueläimiä 0,30 ey / sopimushehtaari. Tukitaso on 160 €/ha kasvituotannon sitoumuksessa ja kotieläintuotannon sitoumuksessa lisäksi 134 €/ha.

Luomusitoumuksen ehdot löytyvät Mavin sivuilta.