Avaa valikko Valikko

Tuotteita voi luomuna markkinoida vain luomuvalvontaan kuuluva toimija. Valvonnalla taataan kuluttajalle, että markkinoilla olevat luomutuotteet on tuotettu luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtojen mukaisesti.

Varmistu ennen luomuvalvontajärjestelmään ilmoittautumista, että tilallasi ovat kaikki luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtojen mukaiset toimenpiteet tehtyinä ja tarvittavat suunnitelmat valmiina.

Luomuvalvontaan ilmoittautuminen ei ole sidoksissa mihinkään tiettyyn ajankohtaan vuodessa. Valvontajärjestelmään ilmoittautuessasi sitoudut liittymispäivästä lähtien noudattamaan toiminnassa luomusäädöksiä. Liittymispäiväksi katsotaan se päivä, jolloin Eviran Luomuvalvontalomakkeelle 1 laadittu hakemus saapuu Ely-keskukseen. Valvontaan ilmoittautumiseen tarvittavat lomakkeet löytyvät Eviran sivuilta, www.evira.fi

Eri tuotantosuunnat ilmoitetaan omalla liitelomakkeellaan (Eviran Täydennyslomakkeet 1a-1h) valvontaan. Jos tilalla tehdään tuotteiden jatkojalostusta tai pakkaamista, on näiden toimintojen luonteesta riippuen kuuluttava joko alhaisen jalostuksen taikka luomuelintarviketuotannon valvontaan.

Ensimmäisessä tuotantotarkastuksessa selvitetään, että tilalla on edellytykset harjoittaa luomukotieläintuotantoa ja ehtoja on noudatettu. Jatkossa tilalla tehdään vuosittainen tuotantotarkastus, jossa valvotaan sekä pelto- että eläintuotanto samalla kertaa. Tarkastus on tilalle maksullinen.