Avaa valikko Valikko

Miten pääsen alkuun luomukotieläintuotantoon perehtymisessä?

Luomukotieläintuotantoon siirtymisen voit aloittaa, jos tilasi pellot ovat jo luomussa, mutta myös luomuun siirtymisen voi aloittaa myös yhtä aikaa sekä pelto- että eläintuotannon osalta.

Ensimmäiseksi kannattaa tutustua tuotantoehtoihin. Ne löytyvät tuotantosuunnittain Eviran sivuilta www.evira.fi à asiakokonaisuudet à luomu. Jos tilasi kasvinviljely ei ole vielä luomussa, on luettava sekä kasvin- että eläintuotannon tuotantoehdot.

Luomukotieläintuotantoon siirtymisen suunnitteluun ja muutosten tekoon on varattava riittävästi aikaa. Tarvittava aika voi olla huomattavan pitkäkin, tuotantosuunnasta ja tarvittavista toimenpiteistä riippuen. Suunnitteluvaiheessa kannattaa hyvissä ajoin ottaa yhteyttä luomuasiantuntijoihin sekä hankkia tietoa luomutuotannosta eri tietolähteistä ja toisilta luomutiloilta.

Neuvo 2020 -palvelua on mahdollista hyödyntää kartoitettaessa luomutuotannon mahdollisuuksia tai laadittaessa luomukotieläinsuunnitelmaa, joka edellytetään luomukotieläintilalta.

Luomueläintuotannon aloittamisen suunnittelua, mitä voin tehdä ennakkoon?

Hyvä ennakkosuunnittelu ja luomueläintuotannon tuotantoehtoihin perehtyminen vähentää virheiden mahdollisuuksia toteutuksessa. Aikaa suunnitteluun ja tiedonhankintaan kannattaa varata riittävästi, päätöstä eläinten siirtämisestä luomuun ei kannata tehdä äkkinäisesti.

Selvitä itsellesi tilasi kotieläintuotannon tavoitteet luomussa. Onko luomueläintuotteille alueella kysyntää ja löytyykö tuotteille selkeät markkinointikanavat?

Ensimmäisiä selvitettäviä asioita ovat tuotantorakennusten eläintilojen pinta-alojen ja valoa läpäisevän materiaalin riittävyys sekä eläinlajista riippuen laidunnuksen ja ulkoilun toteuttaminen.

Luomussa naudoilla, lampailla ja vuohilla on ruokinnassa 100 % - luomurehuvaatimus. Sikojen ja siipikarjan ruokinnassa voi olla tavanomaista valkuaisrehua olla 5 %, tämä poikkeus on voimassa 31.12.2017 saakka. Eläinten ruokinta on suunniteltava etukäteen, ja laskettava tarvittava rehumäärä. Samalla suunnitellaan kasvintuotannon viljelykierto. Jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää selvittää, kuinka suuri osa eläinten rehuista saadaan omalta tilalta, ja minkä verran rehua joudutaan hankkimaan muualta.

Rehuntuotannon onnistuminen rakentuu hyvän viljelykierron varaan. Nauta-, lammas- ja vuohitiloilla hyvälaatuinen ja riittävä nurmirehu on ruokinnassa avainasemassa. Sika- ja siipikarjatilalla rehuntarve painottuu viljaan ja valkuaiskasveihin. Suunnittele kierto niin, että ravinteet riittävät ja lanta tulee käytettyä tehokkaasti. Oikein suunnitellulla kasvinvuorotuksella voidaan ehkäistä kasvitauteja ja pitää rikkakasvit kurissa.

Luomukotieläintilan tulee hankkia ostoeläimet ensisijaisesti luomutiloilta tai jos ei niitä ole saatavilla, tietyin rajoituksin voi hankkia naaraspuolisia eläimiä myös tavanomaisesta tuotannosta. Siitosurokset voivat olla tavanomaisesta tuotannosta ilman erillistä lupamenettelyä.

Sekä eläimillä että eläimiltä saatavilla tuotteilla on siirtymävaihe luomuun eli vähimmäisajanjakso, joka eläimen on kasvettava luonnonmukaisesti ennen tuotteen tai eläimen markkinoimista luomuna. Eläinkohtaiset siirtymäajat löytyvät tuotantoehdoista.

Jos pellot ja eläimet lähtevät siirtymään luomuun yhtä aikaa, on siirtymävaihe molemmille tuotantosuunnille 24 kk.