Avaa valikko Valikko

Alhaisen jalostusasteen valmistus (vähäinen valmistus)

Alhaisen jalostusasteen valmistus tarkoittaa maatilan omien luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden valmistusta luomuelintarvikkeiksi. Alhaisen jalostusasteen valvonta kuuluu ELY-keskuksille ja valmistusta valvotaan tilalla tehtävän vuosittaisen alkutuotannon luomutarkastuksen yhteydessä.

Esimerkkejä alhaisen jalostusasteen valmistuksesta

  • jauhojen, ryynien, hiutaleiden tms. valmistus
  • juuresten ja kasvisten kuoriminen, pilkkominen ja ryöppääminen
  • marjojen jäädyttäminen
  • mehujen valmistaminen ilman lisättyä sokeria tai elintarvikelisäaineita tai valmistuksen apuaineita
  • luomuraaka-aineiden sekoittaminen keskenään kuten raasteet tai yrttisekoitukset
  • teurastus ja lihan paloittelu luomuhyväksytyssä teurastamossa tai leikkaamossa
  • (teurastuksen voi hoitaa tavanomaisessa teurastamossa alihankinnan avulla)
  • leikkaamosta palautuvien pakattujen lihojen myynti sekä pakkaamattomien lihojen pakkaaminen ja myynti

Alhaisen jalostusasteen valmistus ilmoitetaan luonnonmukaisen tuotannon valvontaan Ruokaviraston Luomuvalvontalomake 1:llä, lisäksi täytetään lomake Elintarvikkeet, alhainen jalostusaste (täydennyslomake 1e). Lomakkeet palautetaan oman maakunnan ELY-keskukseen. Toiminnasta tehdään kuvaus tilan luomusuunnitelmaan. Alhaisen jalostusasteen valmistusta voidaan teettää myös alihankintasopimuksin. Alihankkijan on sitouduttava päämiehen luomusuunnitelmaan ja luomuvalvontajärjestelmään. Myös alihankkijat ilmoitetaan ELY-keskukselle.

Jos valmistuksessa käytetään oman tilan ulkopuolisia ainesosia, toiminta muuttuu luomuelintarvikkeiden valmistukseksi, jota valvoo Ruokavirasto. Jos tilalla on samanaikaisesti luomuelintarvikkeiden ja alhaisen jalostusasteen valmistusta, tilan ei tarvitse hakeutua erikseen alhaisen jalostusasteen valmistuksen valvontaan. Riittää, että tila kuuluu Ruokaviraston luomuelintarvikkeiden valmistuksen valvontaan. Jos ostat luomuraaka-aineita toiselta luomutilalta, varmista etukäteen kummalle valvonta kuuluu. Tapauskohtaisesti voidaan katsoa, että kyseessä on edelleen alhaisen jalostusasteen jalostustoiminta.

Lisätietoja alhaisen jalostusaseen valmistuksesta löytyy Ruokaviraston sivuilta tuotanto-ohjeesta Yleiset ohjeet ja kasvintuotannon ehdot, kappale 10.2. Ruokavirasto > Etusivu> Tietoa meistä> Asiointi> Oppaat ja lomakkeet> Viljelijät >Luomun lomakkeet ja ohjeet.

Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla -hanke on tehnyt luomusuunnitelma-lomakepohjan alhaisen jalostusasteen valmistukseen. Pohja löytyy www.luomu.fi -sivuston Tietopankista.