Avaa valikko Valikko

Alihankinta

Alihankkijan ei tarvitse kuulua luomuvalvontaan

Alihankinnalla (ulkoistamisella, rahtityöllä) tarkoitetaan toimijan jonkun tai koko luomutoiminnan siirtämistä sopimuksella toisen maatilan tai ulkopuolisen yrityksen tehtäväksi. Alihankintasopimus tarvitaan aina, kun jotakin teetetään ulkopuolisella toimijalla.

Luomutuotteen omistajuus säilyy päämiehellä eli luomutoimijalla koko alihankintatoiminnan ajan. Alihankkijan on sitouduttava päämiehen luomusuunnitelmassa kuvattuihin toimintatapoihin ja luomuvalvontajärjestelmään. Alihankkija antaa päämiehelle kirjallisen sitoumuksen luomuehtojen noudattamisesta ja valvonnasta alihankkijan tiloissa. Päämies liittää sitoumuksen osaksi omaa luomusuunnitelmaansa. Samoin luomusuunnitelmaan on kirjattava päämiehen ja alihankkijan suostumukset sille, että valvontaviranomaiset voivat keskenään vaihtaa tietoja tarkastusten tuloksista, jos päämiestä ja alihankkijaa tarkistaa eri viranomainen. Päämies vastaa alihankkijan kirjanpidon jäljitettävyydestä. Alihankinnan osalta kirjanpito on laadittava yksikkötasolla kaikissa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheissa ja vielä siten, että päämiehelle saapuvat ja lähtevät tuotteet ovat jäljitettävissä toimittajiin, myyjiin, vastaanottajiin ja ostajiin. Alihankkijan tarkastuskertomus, päätös tarkastuksesta ja asiakirjaselvitys toimitetaan päämiehelle. Valvonnan kustannuksista vastaa alihankkija.

Päämiehen on ilmoitettava alihankintasitoumukset ELY-keskukselle ja elintarvikevalmistuksen osalta Ruokavirastolle, jotta alihankkijan toimipaikat ovat luomuvalvonnan tiedossa ja tarkastettavissa. Luomualkoholijuomien osalta alihankintasitoumukset ilmoitetaan Valviraan. Ilmoituksessa on selvittävä alihankkijan yhteystiedot, tehtävät luomutoiminnot ja käsiteltävät tuotteet. Alihankintatoimet tarkistetaan osana päämiehen toimintaa, eikä alihankkijan tarvitse kuulua itsenäisenä toimijana luomuvalvontaan ellei toimijalla ole omaan lukuun suoritettavaa luomutoimintaa. Poikkeuksena ovat rehujen valvontajärjestelmään kuuluvat rahtisekoittajat, joiden on kuuluttava luomurehujen valvontajärjestelmään, kun luomurehuja valmistetaan luomutiloille.

Lisätietoja alihankinnasta löytyy Ruokaviraston tuotanto-ohjeista Ruokavirasto>Etusivu> Tietoa meistä>Asiointi> Yritykset> Oppaat ja lomakkeet> Luomun lomakkeet ja ohjeet> Yleiset ohjeet ja kasvintuotannon ehdot, kappale 10.3 ja elintarvikkeiden osalta Luomun lomakkeet ja ohjeet -kohdasta Elintarviketuotannon ohjeet, kappale 10. Mallipohjat vuokra- ja alihankintasopimukselle sekä alihankkijan sitoumukselle luonnonmukaisen tuotannon valvontaan löytyvät myös Luomun lomakkeet ja ohjeet -kohdasta.