Avaa valikko Valikko

Alihankinta

Alihankkijan ei tarvitse kuulua luomuvalvontaan

Alihankinnalla (l. ulkoistamisella, l. rahtityöllä) tarkoitetaan toimijan jonkun tai koko luomutoiminnan siirtämistä sopimuksella toisen maatilan tai ulkopuolisen yrityksen tehtäväksi. Alihankintasopimus tarvitaan aina, kun jotakin teetetään ulkopuolisella toimijalla.

Luomutuotteen omistajuus säilyy päämiehellä eli luomutoimijalla koko alihankintatoiminnan ajan. Alihankkijan on sitouduttava päämiehen luomusuunnitelmassa kuvattuihin toimintatapoihin ja luomuvalvontajärjestelmään. Alihankkija antaa päämiehelle kirjallisen sitoumuksen luomuehtojen noudattamisesta. Päämies liittää sitoumuksen osaksi omaa luomusuunnitelmaa. Samoin luomusuunnitelmaan on kirjattava päämiehen ja alihankkijan puolesta suostumus sille, että valvontaviranomaiset voivat keskenään vaihtaa tietoja tarkastusten tuloksista, jos päämiestä ja alihankkijaa tarkistaa eri viranomainen. Päämies vastaa alihankkijan kirjanpidon jäljitettävyydestä. Alihankinnan osalta kirjanpito on laadittava yksikkötasolla kaikissa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheissa ja vielä siten, että päämiehelle saapuvat ja lähtevät tuotteet on jäljitettävissä toimittajiin, myyjiin, vastaanottajiin ja ostajiin. Alihankkijan tarkastuskertomus, päätös tarkastuksesta ja asiakirjaselvitys toimitetaan päämiehelle.

Päämiehen on ilmoitettava alihankintasitoumukset ELY-keskukselle ja elintarvikevalmistuksen osalta Eviralle, jotta alihankkijan toimipaikat ovat luomuvalvonnan tiedossa ja tarkastettavissa. Ilmoituksessa on selvittävä alihankkijan yhteystiedot, tehtävät luomutoiminnot ja käsiteltävät tuotteet. Alihankintatoimet tarkistetaan osana päämiehen toimintaa, eikä alihankkijan tarvitse kuulua luomuvalvontaan itsenäisenä toimijana ellei tällä ole omaan lukuun suoritettavaa luomutoimintaa. Poikkeuksena ovat rehujen valvontajärjestelmään kuuluvat rahtisekoittajat, joiden on kuuluttava luomurehujen valvontajärjestelmään, kun luomurehuja valmistetaan luomutiloille (Evira Tiedote 16.2.2012).

Lisätietoja alihankinnasta löytyy tuotanto-ohjeista Luomutuotanto 1 – Yleiset ja kasvintuotannon ehdot, kappale 10.3 ja elintarvikkeiden osalta Luomutuotanto 3 – Elintarviketuotannon ehdot, kappale 10. Valmiita alihankintasopimuspohjia löytyy Eviran sivuilta.