Avaa valikko Valikko

Hyvät käytänteet

Hyvien käytänteiden ohjeita ja linkkejä:

Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen ovat kirjoittaneet vuonna 2015 julkaistun Luonnonvarakeskuksen oppaan (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 10/2015) Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Viesti luomusta oikein -hankkeen julkaisema ja Taina Harmoisen toimittama Luomun markkinavalvonta -kirja on tietopaketti sekä luomuvalvojille että valvonnan kohteena oleville. XAMK Kehittää 10, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkeli 2017.

Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutti on tehnyt oppaan Turvallinen kasvistuote, opas riskinarviointiin ja tuoteturvallisuuden hallintaan kasvisten alkutuotannossa, raportteja 152, kirjoittajat Riina Tuominen, Marjatta Lehesvaara, Sari Seppäläinen, Anne Piirainen ja Terhi Taulavuori. http://tuopro2.weebly.com/uploads/4/5/1/3/45133225/raportteja152.pdf

ProAgria on koonnut luonnonmukaisen alkutuotannon hyvien toimintatapojen oppaita, joista löytyy tietoa myös pienimuotoisesta elintarvikevalmistuksesta.

-Luonnonmukaisen maidontuotannon hyvät toimintatavat, luku 13.

-Luomusikatuotannon hyvät toimintatavat, luku 9.

-Luonnonmukaisen naudanlihan tuotannon hyvät toimintatavat, luku 11.

-Lampaiden ja vuohien luonnonmukaisen tuotannon hyvät toimintatavat, luku 12.

Oppaat löytyvät sähköisinä ProAgrian nettisivuilta www.proagria.fi/luomu

Eri aloille hyvien toimintatapojen ohjeita sekä omavalvontaohjeita löytyy myös Elintarviketeollisuusliiton sivuilta http://www.etl.fi/aineistot/ohjeet.html, ei tosin erikseen luomulle.