Avaa valikko Valikko

Koostumus ja valmistuksen erityispiirteet

Luomuelintarvikkeiden ja luomuainesosia sisältävien tavanomaisten tuotteiden koostumusta ja valmistusta säädellään tarkasti.

Koostumus

Luomuelintarvikkeessa
• on oltava > 50 % maatalousperäisiä ainesosia
• on maatalousperäisten ainesosien oltava vähintään 95 % luonnonmukaisesti tuotettuja
• voi 5 % ainesosista olla tietyin edellytyksin tavanomaisia maataloustuotteita ( katso toimeenpanoasetuksen 889/2008 liite IX)

Tavanomaisen, luomuainesosia sisältävässä tuotteessa
• on oltava > 50 % maatalousperäisiä ainesosia
• maatalousperäisten luomuainesosien osuus voi olla pienempi kuin 95 %
• koostumusta ja lisäaineita koskevat samat säännöt kuin luomutuotteita


Lisättyä vettä ja keittosuolaa ei huomioida maatalousperäisiksi ainesosiksi.

Tavanomaisen luomuainesosia sisältävän tuotteen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava luonnonmukaisesti tuotettujen ainesosien määrä prosentteina maatalousperäisistä ainesosista. Näitä tuotteita koskee myös luomuvalvonta, mutta luomutunnusta ei saa käyttää.

Tässä maatalousperäisten ainesosien ja luomun prosenttiosuuden laskentaohjeita.


Lähde: Elintarviketuotannon ehdot, Ruokavirasto

Oheisessa esimerkissä maatalousperäisten ainesosien osuus on 99,6 %, mutta maatalousperäisten ainesosien luomuraaka-aineiden osuus on vain 48,1 %, mistä johtuen kyseessä ei ole luomutuote.


Lähde: Luomujatkojalostajan opas, Laurea ammattikorkeakoulu ja Kurmakka, 2013

Tässä esimerkissä maatalousperäisten ainesosien osuus on 99,96 % ja maatalousperäisten ainesosien luomuraaka-aineiden osuus on 97,4 %. Kyseessä on siis luomupulla.

Luomujäätelö (Opas pienmeijereille)


Tavanomaisen hiivan käyttö (oltava gmo-vapaata) on sallittua luomutuotteissa, jos sitä käytetään mikro-organismina muokkaamaan elintarvikkeen rakennetta ja jos tavanomaisen hiivan kanssa ei käytä yhtä aikaa luomuhiivaa.

Luomutuotteissa voi käyttää toimeenpanoasetuksen 889/2008 liitteessä VIII ja IX mainittuja lisäaineita (osa A, s. 48), valmistuksen apuaineita (osa B, s. 51) ja tavanomaisesti tuotettuja maatalousperäisiä ainesosia (Liite IX, s. 53).

Esimerkki lihapullat
Vaihtoehto 1:
luomunaudanliha, luomusianliha, luomukananmuna, vesi, luomukorppujauho (luomuvehnäjauho, luomuruisjauho, askorbiinihappo (E 300)), merisuola

Vaihtoehto 2:
luomunaudanliha, luomusianliha, luomukananmuna, vesi, korppujauho (vehnäjauho, luomuruisjauho, askorbiinihappo (E 300)), merisuola

Vaihtoehto 3:
luomunaudanliha, luomusianliha, luomukananmuna, vesi, korppujauho (vehnäjauho, ruisjauho, askorbiinihappo (E 300)), merisuola

Ohessa on esimerkki Ruokaviraston oppaasta Elintarviketuotannon ohjeet, kuinka koostettu aineosa (korppujauho) vaikuttaa lihapullan myyntinimitykseen. Koostettu ainesosa on hajotettava osiinsa ja kunkin osan luomuisuus tarkastettava. Oheisessa esimerkissä vain vaihtoehto 1 voidaan myydä luomulihapullana. Vaihtoehdot 2 ja 3 ovat tavanomaisia lihapullia, jotka sisältävät luomuainesosia. Syynä tähän ovat korppujauhon sisältämät tavanomaiset jauhot, jotka eivät sisälly toimeenpanoasetuksen liitteeseen IX sallittuihin tavanomaisesti tuotettuihin ainesosiin.

Aromeista on sallittu käyttää ainoastaan luontaisia aromiaineita tai luontaisia aromivalmisteita. Luontaisen kaltaisten aromien käyttö ei ole sallittua.

Kivennäis- ja hivenaineita, vitamiineja, aminohappoja ja mikroravintoaineita saa käyttää ainoastaan, jos niiden käyttö on lakisääteisesti sallittua elintarvikkeissa, joihin niitä lisätään.

Yksityiskohtaista tietoa luomuelintarvikkeiden koostumusvaatimuksista löytyy Ruokaviraston sivuilta Ruokavirasto>Etusivu> Tietoa meistä> Asiointi> Oppaat ja lomakkeet> Yritykset> Luomun lomakkeet ja Ohjeet> Elintarviketuotannon ohjeet -oppaasta ja Ruokasuomi.fi -sivustolta löytyvästä Laurea ammattikorkeakoulun ja Kurmakan laatimasta Luomujatkojalostajan oppaasta. Yksityiskohtaista lisätietoa lisäaineista, aromiaineista, mikro-organismeista ja entsyymeistä saa oppaasta Lisäaineet Luomutuotteissa Luomu.fi-sivuilta.

Valmistuksen erityispiirteet

Luomujalostuksen yleisperiaatteita ovat vähäinen jatkojalostus ja mahdollisimman vähän muokkaavat käsittelymenetelmät. Tavoitteena on käyttää mahdollisimman luonnonmukaisia ja mielellään biologisia, mekaanisia tai fysikaalisia valmistusmenetelmiä. Näitä ovat esimerkiksi painovoiman tai tyhjiön käyttö nesteiden siirrossa tai jälkikäyttäminen.


Lähde: Luomujatkojalostajan opas, Laurea ammattikorkeakoulu ja Kurmakka, 2013

Rinnakkaistuotantoa harjoittavan toimijan on huolehdittava, etteivät luomutuotteet ja tavanomaisesti tuotetut tuotteet pääse sekoittumaan tai vaihtumaan missään vaiheessa

  • vastaanoton (suljettu pakkaus, pakkauksen tiedot vastaavat saateasiakirjoja)
  • valmistuksen (valmistus ajallisesti tai tilankäytöllisesti erillänsä, puhdistustoimenpiteet)
  • varastoinnin (erilliset varastointialueet, värikooditus)
  • kuljetuksen (suljetut pakkaukset, kuljetuksen aikaiset merkinnät) aikana.

Suluissa on esitetty, kuinka erillään pitoa voidaan varmistaa.


Kiellettyjä menetelmiä

Gmo-aineksia ei saa käyttää luomutuotannossa. Toimijan on tarvittaessa pyydettävä raaka-aineen myyjältä tuotekohtainen todistus tuotteen gmo-vapaudesta. Myös ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjen tuotteiden tai ainesosien käyttäminen on kiellettyä.

Arominpalautus eli add back -menetelmien käyttäminen on kiellettyä. Tämä tarkoittaa tuotantoprosessissa menetettyjen ominaisuuksien palauttamista. Esimerkiksi mehusta haihduttamisessa poistuneen aromin takaisin lisäys ei ole sallittua, vaikka aromi olisi luomuhyväksytty.

Myös lisäaineiden ja apuaineiden käyttöä rajoitetaan ja aromiaineiden on oltava luontaisia. Vain valmistuksen kannalta välttämättömimmät aineet sallitaan.
Luomulainsäädännön ja -valvonnan lisäksi luomuelintarvikkeita koskee sama elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta kuin muitakin elintarvikkeita. Yleistä tietoa, kuinka elintarvikkeiden valmistuksessa ja myynnissä pääsee alkuun, löytyy Ruokatieto- ja Aitoja makuja -sivuilta, joilla on myös muita hyödyllisiä linkkejä elintarvikeyrittäjille.