Avaa valikko Valikko

Pakkausmerkinnät ja luomuviittaukset

Luomuelintarvikkeiden pakkausmerkintöjä koskee sama lainsäädäntö kuin tavanomaisiakin tuotteita, mutta sen lisäksi on luonnonmukaisen tuotantotapaan viittaamiseen liittyviä sääntöjä.

Luomutuotteiden pakkauksista ja saateasiakirjoista on löydyttävä oheiset tiedot

  • toimijan nimi ja osoite
  • tuotteen nimi ja viittaus luomutuotantoon
  • valvovan viranomaisen tunnusnumero ja maatalousperäisten raaka-aineiden tuotantopaikka
  • tarvittaessa erätunnus

Pakatuista luomuelintarvikkeissa on oltava edellisten lisäksi EU:n lehtimerkki.

Vain valvottua luomutuotantoa saa markkinoida luomuviittauksin. Aina kun käytetään luomuilmauksia pakkauksissa tai saateasiakirjoissa, on niiden yhteydessä oltava viimeisimmän tuotanto- tai valmistustoimenpiteen valvoneen viranomaisen tunnus.

Luomuelintarvikkeiden myyntinimityksissä (pakkausmerkinnät, mainonta, kaupalliset asiakirjat) saa käyttää luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavaa ilmausta,

  • kun jalostamattoman tuotteen kaikki ainesosat on tuotettu luomusäädännön mukaisesti, eikä tuotteessa ole lisättynä esim. vettä, suolaa, lisäaineita tai muita ei-maatalousperäisiä ainesosia. Jalostamattomia tuotteita ovat esimerkiksi luomumaito, luomutomaatti, luomukaura.
  • kun jalostettu tuote on tuotettu luomuelintarvikkeen koostumusvaatimusten mukaisesti. Tällöin ainesosaluettelosta on käytävä ilmi mitkä ainesosat ovat luomua.

Jos tuotteen valmistuksessa on käytetty luomuainesosia vähemmän kuin 95 % maatalousperäisten ainesosien painosta, viittausta luonnonmukaisuuteen ei saa käyttää myyntinimityksessä. Merkintä luomuraaka-aineesta tulee laittaa ainesosaluetteloon, jos luomuainesosia sisältävä tavanomainen tuote on muuten tuotettu yleisten luomuelintarvikkeiden koostumusvaatimusten mukaisesti. Tällöin luomutuotettujen ainesosien kokonaisprosenttiosuus maatalousperäisten ainesosien kokonaismäärästä on ilmoitettava tuotteen pakkausmerkinnöissä. Edellisessä tapauksessa ei saa käyttää EU:n luomutunnusta, mutta valvovan viranomaisen tunnus tulee löytyä. Tuotantopaikkamerkintä on vapaaehtoinen.

Tarkat, yksityiskohtaiset ohjeet luomutuotteiden merkinnöistä löytyvät Ruokaviraston sivuilta kohdasta Luomutuotannon ohjeet oppaista Elintarviketuotannon ehdot, kappale 7 ja Yleiset ohjeet ja kasvintuotannon ehdot, kappale 11 ja 12. Ruokavirasto >Etusivu>Tietoa meistä>Asiointi>Oppaat ja lomakkeet >Yritykset>Luomun lomakkeet ja ohjeet