Avaa valikko Valikko

Tavanomainen, luomuainesosia sisältävä tuote

Elintarviketoimijan, joka tekee tavanomaisia tuotteita, jotka sisältävät luomuainesosia, on kuuluttava luomuvalvontaan http://www.luomuliitto.fi/luomuraaka-aineet-nakyviin/. Näissä tuotteissa luomuainesosien määrä on alle 95 % maataloustuotteista.

Esimerkinomaisesti:

Jos leipuri valmistaa pullia ja kaikki muut ainesosat ovat tavanomaisia, mutta hän käyttää pulliin luomuhilloa, on luomuhillon käyttö ilmoitettava ainesosaluettelossa. Kyseessä on tavanomainen pulla sisältäen luomuhilloa. Jotta leipuri voisi käyttää myynnissä ja markkinoinnissa luomuilmaisuja yhdenkään ainesosan kohdalla (kuten luomuhillo), tulee leipurin kuulua Ruokaviraston luomuvalvontaan. Pakkausmerkinnöissä tulee ainesosaluettelossa olla mainittu luomuainesosien osuus (%) maatalousperäisistä ainesosista.

Luomuvalvontaan hakeudutaan lomakkeella Ilmoitus luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään liittymiseksi (Luomuvalvontalomake 1), jonka liitteeksi tarvitaan liitelomake Elintarvikkeet (Täydennyslomake 1h). Myös tässä tarvitaan tuore (alle 3 kk) kaupparekisteriote. Valmistusta koskevat myös luomusuunnitelma ja vuosittaiset tuotantotarkastukset. Valmistuksesta tarkemmin Ruokaviraston oppaasta Elintarviketuotannon ehdot, kohta 6 ja pakkausmerkinnöistä saman oppaan kohta 7.5. Valmistusta koskevat samat lisä – ja apuaineiden rajoitukset kuin luomutuotteiden valmistusta. Myöskään saman ainesosan käyttö tuotteissa sekä luomuna että tavanomaisesti tuotettuna ei ole sallittua. Luomulogoja ei saa käyttää, koska kyseessä ei ole luomutuote, eikä myyntinimityksessä saa olla viittausta luomuun, ainoastaan ainesosaluettelossa. Myyntipakkauksessa tulee kuitenkin olla valvontaviranomaisen tunnusnumero.

Ruokavirasto>Etusivu>Tietoa meistä>Asiointi>Oppaat ja lomakkeet> Yritykset >Luomun lomakkeet ja ohjeet

Luonnonmukaiseen tuotantoon liittyy oleellisena osana luomuisuuden valvonta. Luonnonvaraisten eläinten metsästys ja kalastus eivät täytä tätä vaatimusta. Raaka-aineista voidaan kuitenkin valmistaa tavanomaisia, luomuainesosia sisältäviä tuotteita. Tällöin pääainesosana (>50 %) on oltava luonnonvaraisista eläimistä tai kaloista saatu raaka-aine ja kaikkien muitten ainesosien on oltava luonnonmukaisia, katso tarkemmin Ruokaviraston sivuilta luomun ohjeista opas Elintarviketuotannon ehdot, kohta 6.3.1.