Avaa valikko Valikko

Valvontajärjestelmään hakeminen ja vuositarkastukset

Luomuelintarvikkeiden valmistajaksi aikovan tai luomuainesosia sisältävien tavanomaisten tuotteiden valmistajan on hakeuduttava luomuelintarvikkeiden valmistustoiminnan valvontajärjestelmään. Valvontajärjestelmä kattaa tuotteiden valmistuksen, pakkaamisen, varastoinnin, tukkukaupan ja tuonnin EU:n ulkopuolelta. Myös alihankintana tuotteensa teettävän on ilmoittauduttava luomuelintarvikkeiden valvontaan. Tuotteita ei voi markkinoida luomuna ilman luomutodistusta.

Luomuelintarvikkeita koskee myös sama elintarvikelainsäädäntö kuin tavanomaisia tuotteita lisäyksenä luomun erityispiirteet ja rajoitukset.

Jos kyseessä on maatilalla tapahtuva omien luomumaataloustuotteiden alhaisen jalostusasteen valmistus eli vähäinen valmistus, valvonta kuuluu ELY-keskusten piiriin. Alhaisen jalostusasteen valmistuksessa ei saa käyttää mitään tilan ulkopuolisia tuotteita. Tästä löydät lisätietoa kohdasta Luomuelintarvikkeet – Alhaisen jalostusasteen valmistus.

Luomuelintarvikkeiden valvonnasta vastaa Ruokavirasto, jonka Ruokavirasto>Etusivu>Tietoa meistä> Asiointi> Oppaat ja lomakkeet Yritykset> Luomun lomakkeet ja ohjeet -sivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet ja lomakkeet Luomuvalvontaan ilmoittautuminen-kohdasta. Hakijan on täytettävä ilmoittautumislomake ja tuotantosuuntakohtainen liitelomake Elintarvikkeet, joka löytyy samalta sivulta ilmoittautumislomakkeen kanssa. Kannattaa myös tarkistaa koskeeko kohta Muut ilmoitukset luomuvalvonnalle omaa toimintaa. Lisäksi liitteeksi vaaditaan enintään 3 kuukautta vanha kaupparekisteriote, jonka voi tilata edullisimmin Patentti- ja Rekisterihallituksen Virre-tietopalvelusta https://virre.prh.fi.

Kun toimija hakeutuu luomuelintarvikevalvontaan, hänellä tulee olla luomusuunnitelma. Luomusuunnitelman tarkoituksena on osoittaa, että toimija tunnistaa oman toimintansa kriittiset kohdat luomun kannalta ja osoittaa ne toimenpiteet ja varotoimet, joilla varmistetaan tuotteitten luonnonmukaisuuden säilymisen. Luomusuunnitelmaa on päivitettävä aina, kun toiminnassa tapahtuu muutoksia. Ylänavigaatioista löydät lisätietoa luomusuunnitelman laadinnasta. Luomusuunnitelman tekoon on hankittavissa apua esim. tämän hankkeen toimijoilta.

Hakemus, liitteet ja luomusuunnitelma toimitetaan Ruokaviraston kirjaamoon, jonka osoitetieto löytyy hakemuslomakkeesta.

Päätös valvontajärjestelmään hyväksymisestä

Hakemuksen läpikäynnin jälkeen toimijan luona tehdään Ruokaviraston alkutarkastus, jossa arvioidaan toimijan mahdollisuus noudattaa luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksia. Tarkastuskertomuksen, hakemuksen ja luomusuunnitelman perusteella Ruokavirastossa tehdään päätös toimijan liittämisestä valvontajärjestelmään.

Valvontaan hyväksymisen jälkeen toimijalle myönnetään määräaikainen asiakirjaselvitys eli luomutodistus. Luomutodistuksesta selviää toimija, toiminta ja tuotevalikoima. Tämän jälkeen toimija voi myydä tuottamiaan luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavin merkinnöin. Hyväksytty toimija merkitään myös Ruokaviraston ylläpitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin. Ylänavigaatioista löydät lisätietoa luomun asiakirjoista.

Ruokaviraston Luomuhakupalvelusta löytyvät Ruokaviraston ja ELY-keskusten valvomat toimijat. Luomualkoholin valmistajat löytyvät Valviran rekisteristä.

Vuosittaiset tuotantotarkastukset

Jotta luomutuotteiden valmistus voisi jatkua, toimijan luona tehdään vuosittainen tuotantotarkastus. Tarkastuskäynnillä valvotaan luomusäädösten ja toiminnalle asetettujen vaatimusten noudattamista:

  • luomusuunnitelman vaatimustenmukaisuus ja sen noudattaminen
  • erilläänpito tuotannossa, valmistuksessa ja jakelussa
  • elintarvikkeiden koostumus
  • kirjanpito, pakkaus- ja saateasiakirjamerkinnät

Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus. Hyväksytyn valvonnan jälkeen toimija saa uuden määräaikaisen luomutodistuksen. Jos tarkastus ei mene läpi, Ruokavirasto tekee uusintatarkastuksen. Ruokavirasto voi tehdä myös ylimääräisiä tarkastuksia. Ruokaviraston sivuilta Luomun lomakkeista ja ohjeista löytyy Luomuelintarvikevalmistajan muistilista tarkastukseen valmistautumista varten.

Yksityiskohtaiset selvitykset luomun valvontajärjestelmään hakeutumisesta ja valvonnasta löytyvät Ruokaviraston Luomun lomakkeet ja ohjeet -osioista Elintarviketuotannon ehdot -oppaan kappaleista 2, 3 ja 9.

Muutokset toiminnassa

Kun toiminnassa tapahtuu muutoksia (mm. yhteystiedot, tuotantosuunta, omistajamuutos, uusi toimipaikka, alihankkija jne.), niistä ilmoitetaan Ruokavirastoon lomakkeella Muutosilmoitus luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan tiedoissa. Lomake löytyy Luomun lomakkeitten ja ohjeitten kohdasta Muut ilmoitukset luomuvalvonnalle. Samalla lomakkeella myös erotaan luomuvalvonnasta. Kirjallisen ilmoituksen jälkeen toimija vapautuu tuotantotarkastuksista ja valvontamaksusta. Samaa lomaketta käytetään myös alhaisen jalostusasteen toiminnan muutoksista ilmoitettaessa, tällöin palautus oman alueen ELY-keskukseen.

Luomualkoholijuomat

Luomualkoholijuomien osalta valvova viranomainen on Valvira, jonka sivuilta löytyvät ohjeet valvontaan hakeutumisesta. Luomuvalvontajärjestelmään hakeutumisen edellytyksenä on Valviran myöntämä valmistus- tai tukkumyyntilupa. Muuten käytännöt ovat hyvin samanlaisia.