Avaa valikko Valikko

Valvontajärjestelmään hakeminen ja vuositarkastukset

Luomuelintarvikkeiden valmistajaksi aikovan tai luomuainesosia sisältävien tavanomaisten tuotteiden valmistajan on hakeuduttava luomuelintarvikkeiden valmistustoiminnan valvontajärjestelmään. Valvontajärjestelmä kattaa tuotteiden valmistuksen, varastoinnin, tukkukaupan ja tuonnin EU:n ulkopuolelta.

Jos kyseessä on maatilalla tapahtuva omien luomumaataloustuotteiden alhainen jalostus, valvonta kuuluu ELY-keskusten piiriin. Alhaisen jalostusasteen valmistuksessa ei saa käyttää mitään tilan ulkopuolisia tuotteita. Tästä löydät lisätietoa kohdasta Luomuelintarvikkeet – Alhaisen jalostusasteen valmistus.

Luomuelintarvikkeiden valvonnasta vastaa Evira, jonka Luomuvalvontaan hakeminen –sivulta löytyvät tarkemmat ohjeet. Valvontajärjestelmään ilmoittautumislomake löytyy Luomun lomakkeet ja ohjeet –osiosta. Hakijan on täytettävä hakemuslomake ja myös tuotantosuuntakohtainen liitelomake Elintarvikkeet, joka löytyy samalta sivulta hakemuslomakkeen kanssa. Lisäksi liitteeksi vaaditaan enintään 3 kuukautta vanha kaupparekisteriote.

Kun toimija hakeutuu luomuelintarvikevalvontaan, hänellä tulee olla luomusuunnitelma. Luomusuunnitelman tarkoituksena on osoittaa, että toimija tunnistaa oman toimintansa kriittiset kohdat ja osoittaa ne toimenpiteet ja varotoimet, joilla toimija varmistaa tuotteittensa luonnonmukaisuuden säilymisen. Luomusuunnitelmaa on päivitettävä aina, kun toiminnassa tapahtuu muutoksia. Ylänavigaatioista löydät lisätietoa luomusuunnitelman laadinnasta.

Hakemus, liitteet ja luomusuunnitelma toimitetaan Eviran kirjaamoon, jonka osoitetieto löytyy hakemuslomakkeesta.

Päätös valvontajärjestelmään hyväksymisestä

Hakemuksen läpikäynnin jälkeen toimijan luona tehdään Eviran alkutarkastus, jossa arvioidaan toimijan mahdollisuus noudattaa luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksia. Tarkastuskertomuksen, hakemuksen ja luomusuunnitelman perusteella Evirassa tehdään päätös toimijan liittämisestä valvontajärjestelmään.

Valvontaan hyväksymisen jälkeen toimijalle myönnetään määräaikainen asiakirjaselvitys eli luomutodistus. Luomutodistuksesta selviää toimija, toiminta ja tuotevalikoima. Tämän jälkeen toimija voi myydä tuottamiaan luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavin merkinnöin. Hyväksytty toimija merkitään myös Eviran valvonta-osaston ylläpitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin. Ylänavigaatioista löydät lisätietoa luomun asiakirjoista.

Luonnonmukaisen tuotannon rekisterin löydät täältä.

Vuosittaiset tuotantotarkastukset

Jotta luomutuotteiden valmistus voi jatkua, toimijan luona tehdään vuosittainen tuotantotarkastus. Tarkastuskäynnillä valvotaan luomusäädösten ja toiminnalle asetettujen vaatimusten noudattamista:

  • luomusuunnitelman vaatimustenmukaisuus ja sen noudattaminen
  • erillään pito tuotannossa, valmistuksessa ja jakelussa
  • elintarvikkeiden koostumus
  • kirjanpito, pakkaus- ja saateasiakirjamerkinnät

Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus. Hyväksytyn valvonnan jälkeen toimija saa uuden määräaikaisen luomutodistuksen. Jos tarkastus ei mene läpi, Evira tekee uusintatarkastuksen. Evira voi tehdä myös ylimääräisiä tarkastuksia. Eviran sivuilta löytyy muistilista tarkastukseen valmistautumista varten.

Yksityiskohtaisen selvityksen edellisestä ja lainsäädännöstä löytyvät tuotanto-ohjeesta Luomutuotanto 3 – Elintarviketuotannon ehdot, Kappaleet 2, 3 ja 9.