Avaa valikko Valikko

Rikkakasvien torjunta luomussa edellyttää suunnitelmallisuutta. Rikkojen määrää pyritään pääasiassa hallitsemaan viljelykierrolla ja ennaltaehkäisevillä toimilla. Rikkojen leviämistä pyritään estämään ja siemenpankkia köyhdyttämään esimerkiksi luomun viljelykiertoon kiinteästi kuuluvan nurmen niitolla. Kasvukauden aikaiset tarvittaessa käytettävät mekaaniset menetelmät tehoavat oikea-aikaisesti tehtynä hyvin osaan rikkakasveista. Rikkakasvien määrän hallinnan onnistuminen edellyttää peltojen rikkakasvilajiston tuntemusta. Torjuntamenetelmät on valittava rikkakasvin mukaan. Kesto- eli juuririkkakasveille ja siemenrikkakasveille pitää valita oikea menetelmä.

Ennen luomuun siirtymistä

Tavanomaisen tuotannon jäljiltä peltojen rikkakasvitilanne on yleensä hyvä, koska pellot on voitu puhdistaa kemiallisesti. Toisaalta on mahdollista, että tavanomaisesti viljellyssä peltomaassa on iso rikkapankki, koska rikat ovat päässeet kukkimaan ennen torjuntatoimia. Jos luomuun siirtyminen on tiedossa hyvissä ajoin, kannattaa tavanomaisen tilan rikkakasvien torjunnassa pitää mielessä tuleva tuotantotapa ja hyödyntää sen antamat mahdollisuudet.

Kevät- ja syysmuokkaus

Ennen kylvöjä tehtävä rikkojen torjunta koostuu mahdollisesta kevätkynnöstä sekä kevyemmästä muokkaamisesta. Kevytmuokkauksella pyritään nostamaan rikkakasvit ja niiden juuret maan pinnalle kuivumaan. Konevalmistajilla on tarkoitukseen sopivia muokkaimia. Esimerkiksi hanhenjaloilla varustettu kultivaattori on todettu toimivaksi useiden viljelijöiden toimesta. Muokkaimen tulisi olla ns. läpileikkaava eli sen tulisi katkaista rikat koko muokkausleveydeltä. Mitä useammin rikkoja nostetaan pellon pinnalle kuivumaan, sitä parempi tulos saadaan aikaiseksi. Kasvukauden lyhyys ja sopivien säiden rajallisuus kuitenkin rajoittavat toimintaa varsin paljon.

Syksyllä kyntö tulisi suorittaa huolellisesti, jotta juolavehnä ja muuta kestorikat hautautuisivat mahdollisimman syvään eli kynnöksen tulisi sulkeutua hyvin. Ennen kyntöä rikkoja voidaan kurittaa erilaisilla äkeillä ja kultivaattoreilla. Tavoite muokkauksella on sama kuin keväälläkin: nostaa rikkoja pinnalle kuivumaan, katkoa niitä koko muokkausleveydeltä sekä köyhdyttää siemenpankkia. Rikkojen hallinta on mahdollista myös ilman kyntöä erilaisilla kevyemmillä muokkaimilla. Tämä kuitenkin edellyttää suurta tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta viljelytoimenpiteissä.

Perusasiat kuntoon

Tärkeä edellytys viljelykasvin kilpailukyvylle rikkakasveja vastaan on nopea ja voimakas kasvuun lähtö ja myöhempi kehitys. Kuten tavanomaisessakin viljelyssä, maan rakenne, kuivatus, pH ja muut perusasiat tulee olla kunnossa. Hyvällä kylvöalustalla ja optimaalisella kylvösyvyydellä luodaan viljelykasville hyvät edellytykset kilpailussa rikkoja vastaan. Laadukkaan siemenen käyttö parantaa myös osaltaan viljelykasvin mahdollisuuksia kilpailla rikkoja vastaan.

Kasvukauden aikainen muokkaus

Jos ennaltaehkäisevät torjuntamenetelmät eivät johda riittäviin tuloksiin, on turvauduttava kasvukauden aikaisiin mekaanisiin menetelmiin. Luomutilalla on mahdollista selvitä ilman rikkaäestystä, mutta tämä edellyttää menestyksekästä historiaa rikkakasvien torjunnassa sekä optimaalisia viljelymenetelmiä.

Siemenrikkakasveja voidaan torjua kasvukauden aikana mekaanisin keinoin, kuten rikkaäestyksellä tai haraamisella. Mekaaninen torjunta tulisi ajoittaa hetkeen, jolloin rikat ovat heikoimmillaan eli rikkakasvien kompensaatiopisteeseen. Kompensaatiopiste tarkoittaa ajankohtaa kasvin kasvussa, jolloin siemen tai juurakko on luovuttanut sinne sitoutuneen energian eikä uusia yhteyttämistuotteita vielä ole alkanut muodostua kasvin käytettäväksi. Rikkaäestettäessä viljelykasvin tulisi olla ylittänyt kompensaatiopiste, jolloin se kestää paremmin mekaanisen rasituksen ja peittymisen. Rikkaäestettäessä ja sen jälkeen olosuhteiden tulisi olla kuivat ja maan murustuvaa. Viljelykasvi ei saisi kärsiä kuivuudesta äestettäessä. Ensimmäinen äestys voidaan tehdä ns. sokkoäestyksenä eli jo ennen viljelykasvin pinnalle tuloa aikaisia rikkoja vastaan. Rikkaäestettäville lohkoille tulisi kasvustotappion kompensoimiseksi kylvää 10-20 % normaalia enemmän siementä.

Rikkaäestyksen tehoa voidaan lisätä kasvattamalla ajonopeutta. Toisaalta ajonopeuden lisääminen lisää myös kasvustotappioita. Äestyssuunta vaikuttaa myös torjuntatehoon. Poikittain tai viistosti tehty äestys lisää äestyksen tehoa rikkoja vastaan. Rikkaäkeen piikit pyörivät ympyrää maahan nähden ja liikerata luonnollisesti kasvaa ajonopeuden kasvaessa.

Viljelykierron merkitys korostuu luomun rikkakasvintorjunnassa

Luomuviljelyssä yksi tärkeimmistä rikkakasvien hallintaan liittyvistä tekijöistä on monipuolinen viljelykierto. Viljelykierron avulla parannetaan viljelykasvien kilpailukykyä ja estetään yksittäisten rikkakasvilajien runsastuminen. Viljelykiertoon tulee ottaa mukaan myös aluskasvit sekä mahdollisuuksien mukaan seoskasvustot. Molemmat menetelmät jättävät vähemmän tilaa rikkakasveille ja näin ollen mahdollistavat viljelykasville otolliset olosuhteet.

Nurmi on oleellinen osa viljelykiertoa. Nurmen tiheällä niitolla pystytään tehokkaasti hallitsemaan rikkojen määrää. Useasti kasvukauden aikana niitettävä nurmi on tehokas esimerkiksi ohdaketta ja valvattia vastaan. Hyvin kasvava nurmi myös tukahduttaa rikkakasveja ja näin estää niiden kasvua.

Avokesannointi saattaa olla apu erityisen hankalaan rikkakasvitilanteeseen. Avokesannointia tulisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan välttää, koska siinä menetetään mm. arvokkaita ravinteita. Lyhytaikainen avokesannointi esimerkiksi nurmen lopetuksen ja syyskasvin kylvön välissä sen sijaan saattaa olla toimivakin ratkaisu.

Lannoitus

Lannoitteiden levitys luomupelloille tulisi tehdä niin, että ravinteet menisivät oikeaan kohteeseen eli viljelykasville. Esimerkiksi syksyllä pintaan levitetty lietelanta edistää rikkojen kasvua. Lanta voidaan esimerkiksi syksyllä levittää kynnöksen alle ja keväällä oraille. Kasveille käyttökelpoisen typen hallintaan voidaan käyttää esimerkiksi vähäravinteisia maanparannusaineita, joiden hajotustoimintaa sitoutuu typpeä. Viherlannoituskasvustot ovat olennainen osa luomukasvinviljelytilojen arkea. Viherlannoitustavoista, eri lajeista ja niiden seoksista sekä hoitotoimenpiteistä löytyy lisätietoa Viherlannoitusoppaasta.