Avaa valikko Valikko

Pellonpiennartilaisuus 13.7.2017 Peltomaan Parhaat, Ulvila: Anne Rahkosen (Luke) esitys luomutuotantoon sopivista perunalajikkeista

Systemaattisia ja vuosittaisia luomulajikekokeita maassamme ei toteuteta. Viime vuosilta on kuitenkin saatavissa muutamia tuloksia lajiketutkimuksista ja -vertailuista luomutuotannossa. Lajikevertailuja on tehty ohralla, kauralla ja kevätvehnällä. Lajikevertailut ovat taulukoitu selvästi esitysten loppuihin.

Ekosortförsök i Lovisa 2017 (EkoNu! 2017)

Ekosort/gödslingsförsök i Lovisa 2016 (EkoNu! 2016)

Ekosortförsök i Lovisa 2015 (EkoNu! 2015)

Mikä viljalajike luomuun? (ProAgria 2014)

Ekosortförsök i Lovisa 2013 (EkoNu! 2013)

Ekosortförsök i Lovisa 2012 (EkoNu! 2012)

Kymmenen kauralajiketta testattiin luomutilalla Siikajoella kesällä 2016. Tuloksista voi lukea Maasta markkinoille -hankkeen sivuilta. Myös myöhäiset lajikkeet ehtivät valmistua Pohjois-Pohjanmaalla ja tuottivat parhaimmat sadot.

Monet uudet viljalajikkeet pärjäävät vanhoja lajikkeita paremmin luomuviljelyssä. Tästä voi lukea esityksestä Tavanomaiseen tuotantoon jalostetut kasvilajikkeet luomussa? -esityksestä (Kaija Hakala 2015). Luomussa tarvitaan kuitenkin pidempi kortisia lajikkeita niiden paremman rikkakasvivarjostuksen ja -kilpailun takia.

Ruotsalaisiin lajiketuloksiin useilta vuosilta. Kokeissa on ollut muutamia Suomessakin tuttuja lajikkeita.