Avaa valikko Valikko

Pellonpiennartilaisuus 13.7.2017 Peltomaan Parhaat, Ulvila: Anne Rahkosen (Luke) esitys luomutuotantoon sopivista perunalajikkeista

Systemaattisia ja vuosittaisia luomulajikekokeita maassamme ei toteuteta. Viime vuosilta on kuitenkin saatavissa muutamia tuloksia lajiketutkimuksista ja -vertailuista luomutuotannossa. Lajikevertailuja on tehty ohralla, kauralla ja kevätvehnällä. Lajikevertailut ovat taulukoitu selvästi esitysten loppuihin.

Ekosortförsök i Lovisa 2017 (EkoNu! 2017)

Ekosort/gödslingsförsök i Lovisa 2016 (EkoNu! 2016)

Ekosortförsök i Lovisa 2015 (EkoNu! 2015)

Mikä viljalajike luomuun? (ProAgria 2014)

Ekosortförsök i Lovisa 2013 (EkoNu! 2013)

Ekosortförsök i Lovisa 2012 (EkoNu! 2012)

Kymmenen kauralajiketta testattiin luomutilalla Siikajoella kesällä 2016. Tuloksista voi lukea Maasta markkinoille -hankkeen sivuilta. Myös myöhäiset lajikkeet ehtivät valmistua Pohjois-Pohjanmaalla ja tuottivat parhaimmat sadot.

Monet uudet viljalajikkeet pärjäävät vanhoja lajikkeita paremmin luomuviljelyssä. Tästä voi lukea esityksestä Tavanomaiseen tuotantoon jalostetut kasvilajikkeet luomussa? (Kaija Hakala 2015). Luomussa tarvitaan kuitenkin pidempi kortisia lajikkeita niiden paremman rikkakasvivarjostuksen ja -kilpailun takia.

Ruotsalaisiin lajiketuloksiin useilta vuosilta ja useilta lajeilta voi tutustua oheisissa raporteissa. Kokeissa on ollut muutamia Suomessakin tuttuja lajikkeita. Kokeissa on ollut muutamia Suomessakin tuttuja lajikkeita.

Sortval i ekologisk odling 2017

Sortförsök 2011-2015.