Avaa valikko Valikko

Luomutuotannon ravinnetalous perustuu maata lataavien ja syväjuuristen kasvien viljelyyn sekä lannan ja kompostien käyttöön. Jos nämä toimenpiteet eivät riitä, voidaan käyttää täydennyslannoitteita. Luomutuotantoon soveltuvat täydennyslannoitteet voi tarkistaa Eviran luomulannoiteluettelosta. Käyttäjän vastuulla on tarkistaa, että käytettäväksi suunnitellut tuotteet edelleen soveltuvat luomutuotantoon.

Kasvuvoimaa luomuohralle -julkaisussa (MTT 2004) on esitetty harauksen, karjanlantalisäyksen, nurmen muokkaustekniikoiden ja kylvöajan vaikutusta ohran typen saantiin.