Avaa valikko Valikko

Minustako luomuelintarvikevalmistaja?

Luomuelintarvikevalmistuksen ohjeet

Yleiset luomuelintarvikkeiden valmistusta ja käsittelyä koskevat yksityiskohtaiset ehdot löytyvät Eviran sivuilta. Ohjeisiin kannattaa tutustua tarkasti ennen toiminnan suunnittelua ja aloittamista.

Luomuelintarvikkeen on oltava tuotettu pääosin (> 50 %) maatalousperäisistä ainesosista ja maatalousperäisten ainesosien on oltava vähintään 95 % luonnonmukaisesti tuotettuja. Loput 5 % voivat tietyin edellytyksin olla tavanomaisia maataloustuotteita. Tietoa luomuelintarvikkeiden koostumusvaatimuksista löytyy Eviran Luomuelintarvikkeiden koostumus -sivulta. Luomujatkojalostajan oppaan sivulla 25 on esimerkki, kuinka maatalousperäisten ainesosien osuus lasketaan.

Lisätietoa luomuelintarvikevalmistuksesta Elintarvikejalostajan luomuaskeleet –oppaasta ja Eviran kokoamasta luomuelintarviketoimijan muistilistasta.

Luomulainsäädännön ja -valvonnan lisäksi luomuelintarvikkeita koskee sama elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta kuin muitakin elintarvikkeita. Yleistä tietoa, kuinka elintarvikkeiden valmistuksessa ja myynnissä pääsee alkuun, löytyy Ruokatieto- ja Aitojamakuja-sivuilta, joilla on myös muita hyödyllisiä linkkejä elintarvikeyrittäjille.

Luomuelintarvikkeiden valmistustoiminnan valvontajärjestelmään hakeminen

Aluksi toimija hakeutuu luomuvalvontaan. Hakemuslomake ja ohjeet löytyvät Eviran sivuilta Luomuvalvontaan hakeminen. Hakijan on täytettävä hakemuslomake ja tuotantosuuntakohtainen liitelomake Elintarvikkeet.

Kun toimija hakeutuu luomuelintarvikevalvontaan, hänellä tulee olla luomusuunnitelma. Luomusuunnitelman tarkoituksena on osoittaa, että toimija tunnistaa oman toimintansa kriittiset kohdat ja osoittaa ne toimenpiteet ja varotoimet, joilla toimija varmistaa tuotteittensa luonnonmukaisuuden säilymisen. Luomusuunnitelmaa on päivitettävä aina, kun toiminnassa tapahtuu muutoksia. Luomusuunnitelma toimitetaan hakemuksen liitteenä. Lisäksi liitteeksi vaaditaan enintään 3 kuukautta vanha kaupparekisteriote. Valvontajärjestelmä kattaa tuotteiden valmistuksen, varastoinnin, tukkukaupan ja tuonnin EU:n ulkopuolelta.

Hakemus ja liitteet toimitetaan Eviran kirjaamoon.

Päätös valvontajärjestelmään hyväksymisestä

Hakemuksen läpikäynnin jälkeen toimijan luona tehdään alkutarkastus, jossa arvioidaan toimijan mahdollisuus noudattaa luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksia. Tarkastuskertomuksen ja hakemuksen perusteella tehdään päätös toimijan liittämisestä valvontajärjestelmään.
Valvontaan hyväksymisen jälkeen toimijalle myönnetään määräaikainen luomutodistus eli asiakirjaselvitys. Luomutodistuksesta selviää toimija, toiminta ja tuotevalikoima. Tämän jälkeen toimija voi myydä valmistamiaan luomutuotteita tuotantotapaan viittaavin merkinnöin.

Asiakirjaselvityshaun voi tehdä Eviranluomuhakupalvelussa.

Vuosittaiset tuotantotarkastukset

Jotta luonnonmukaisten tuotteiden valmistus voi jatkua, toimijan luona tehdään vuosittainen tuotantotarkastus. Hyväksytyn valvonnan jälkeen toimija saa uuden määräaikaisen luomutodistuksen. Eviran sivuilta löytyy muistilista tarkastukseen valmistautumista varten.

Luomukirjanpito ja tase

Luomuvalvonta perustuu toimijan tekemään tarkkaan toiminnan dokumentointiin. Luomukirjanpidosta on selvittävä kaikki toiminnan materiaalivirrat niin, että ne ovat kattavasti jäljitettävissä. Lisäksi kirjanpitoon kuuluu esim. kuvaus toimitiloista.

Työtä helpottavia ohjeellisia mallipohjia löytyy Eviran sivuilta.

Pakolliset luomumerkinnät

Luomuelintarvikkeen merkinnöistä löytyy tietoa Eviran sivuilta. Pakolliset luomumerkinnät osoittavat, että toimija on valmistanut tuotteen luomun tuotantosäännösten mukaisesti ja että toimijaa on valvottu. EU:n luomutunnuksen, lehtimerkin, käyttö on pakollista kuluttajille ja suurtalouksille tarkoitetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Lehtimerkin yhteydessä on oltava ilmoitettuna valvontaviranomaisen tunnusnumero ja tieto, missä tuotteen maatalousperäiset ainesosat on tuotettu.

Vähäinen käsittely ja alhaisen jalostusasteen valmistus

Edellinen tiivistetty ohje ei koske maatilalla tapahtuvaa tilan omien tuotteiden vähäistä käsittelyä tai alhaisen jalostusasteen valmistustoimintaa.

Vähäinen käsittely tarkoittaa omalla maatilalla tuotettujen jalostamattomien maataloustuotteiden tuottamista, kauppakunnostusta, pesua, kuivaamista, pakkaamista ja merkitsemistä. Tämä toiminta tarkastetaan automaattisesti kasvin- tai eläintuotannon tarkastuksen yhteydessä, joten siihen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Käsittelystä tehdään kuvaus luomusuunnitelmaan.

Alhaisen jalostusasteen valmistus l. vähäinen valmistus tarkoittaa maatilan omista luomuraaka-aineista tuotettujen maataloustuotteiden käsittelyä, pakkaamista ja luomutuotteiksi merkitsemistä. Alhaisen jalostusasteen valvonta kuuluu ELY-keskuksen valvontaan ja valmistusta valvotaan tilalla tehtävän vuosittaisen tuotantotarkastuksen yhteydessä. Alhaisen jalostusasteen valmistuksessa ei saa käyttää mitään tilan ulkopuolisia tuotteita.
Luomuelintarvikevalmistuksesta ja alhaisen jalostusasteen valmistuksesta löytyy lisätietoa näiden verkkosivujen pääotsikon Jalostus alta. Lisätietoja yritystuista löytyy pääotsikon Markkinat ja kannattavuus.

Lue myös Jaana Elon (KoKo Palvelut) esitys Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä