Avaa valikko Valikko

EU:n uusi luomuasetus tuo muutoksia myös luomukasvihuonetuotantoon. Uudet ehdot herättivät kuulijoissa pohdintaa ja tiukkojakin kysymyksiä. Aihetta esitteli Luomuliiton Minna Rännäri. Uusien tuotantoehtojen myötä esimerkiksi kasvihuonetomaatit ja -kurkut tulee kasvattaa maakosketuksessa. Haastavaksi uudet vaatimukset tekee mm. se, ettei kasvualustaa saa vaihtaa ja lisäksi kasvihuoneessa tulee toteuttaa maan kasvukuntoa edistävää kasvivuorotusta. Yleisöä mietitytti myös näiden vaatimusten tulkinta käytännössä. Uusien luomukasvihuonetuotannon ehtojen siirtymävaihe kestää kuitenkin vuoteen 2030 saakka, joten varautumisaikaa suureen muutokseen onneksi on. Lisäksi luomukasvihuonetuotannon kasvualustojen käytöstä laaditaan vuonna 2025 raportti, jonka perusteella lainsäädäntöä voidaan vielä arvioida uudelleen.

Anne Nissisen esitys käsitteli porkkanakempin torjuntaa. Esityksen kiteytys kuultiin heti puheenvuoron kärkeen: ”Käyttäkää niitä verkkoja!”, kuului Nissisen yksiselitteinen ohje porkkanakempin torjumiseksi sekä luomu- että tavanomaisessa tuotannossa. Luonnonvarakeskuksen tekemien tutkimusten mukaan hyönteisverkot ovat tehokkain kempintorjuntakeino erityisesti sellaisina vuosina, kun kempin lentoaika ajoittuu pitkälle aikavälille. Esimerkiksi kuivana ja kuumana kesänä 2018 kemppien lento kesti usean viikon ajan jolloin niiden vioitukset porkkanoille jakautuvat niin ikään pitkälle aikavälille. Tällaisena vuonna kemppien torjuminen ruiskutuksilla on vaikeaa, kun torjunta-tarve kestää kauan.

Tuottajaorganisaatioihin ja puutarhatuotteiden ostotoimintaan liittyen järjestettyyn paneelikeskusteluun oli kutsuttu Finlandia -talon keittiöpäällikkö Timo Lepistö, Kespron Jussi Nevanpää ja viljelijä Antti Vauhkonen. Ennen paneelikeskustelua kuultiin MTK:n lakimiehen Marica Twerinin esitys kilpailulainsäädännöstä ja sen vaikutuksista viljelijän toimintaan. Lisäksi käsiteltiin tuottajaorganisaationa toimimisen mahdollisuuksia ja reunaehtoja. Tuottajaorganisaatioksi järjestäytyminen on puutarhatuotantopuolella tiukemmin säädeltyä verrattuna esimerkiksi perunan- tai siemenen tuotantoon. Järjestäytyminen vaatii mm. vähintään viiden toimijan yhteenliittymää ja yli 500 000 euron liikevaihtoa.

Panelistit olivat yhtä mieltä, että on tärkeää, että tuottaja saa myymistään tuotteista kunnollisen korvauksen. Keittiömestari Lepistö kertoi ostavansa ja myyvänsä mielellään tuotteita, joilla on tarina. Lisäksi Lepistö piti erityisen tervetulleena kaikkea taustatietoa, mikä tuotteista on saatavilla, esim. lajikkeeseen ja kasvupaikkaan liittyen. Viljelijän kannattaa siis ehdottomasti hyödyntää näitä tietoja markkinoinnissaan. Kespron Nevanpää kannusti kuluttajia kertomaan aktiivisesti millaisia tuotteita he haluavat. Isojen tukkujen on helpompi vastata olemassa olevaan kysyntään, kuin pyrkiä luomaan sitä varsinaisen perusmyyntityön ohella. Antti Vauhkonen kannusti viljelijöitä miettimään, mitä tilan toimintoja olisi mahdollista toteuttaa yhteistyönä, olipa yhteistyön muoto tuottajaorganisaatio tai vaikkapa naapuritilojen välinen koneiden käyttö.