Avaa valikko Valikko

Luomupäivien Siementuotannon osuudessa ajatuksiaan siementuottajaksi ryhtymisestä ja menestystekijöistä kertoivat viljelijät Esa Heinonen ja Auvo Heikkilä.

Kysyntää on kaikissa viljoissa luomulaatuiselle siemenelle. Tarve lisääntyy vielä, sillä tavanomaisten siementen käytön sallivat poikkeukset ovat voimassa vuoteen 2035 saakka. Huippuluokkainen siemen on kaiken lähtökohta viljelyssä ja sen sertifiointi tuo mukanaan ennakoitavan toimintaympäristön tiivisti Esa Heinonen.

Siementuottajaksi ryhtymistä suotta varotaan, sillä kannattavuudessaan se on parempi kuin muu tavanomainen tai luomutuotanto. Nurmen ja apilan siemenen viljelyssä tosin korvaavaa käyttöä siemenelle ei ole, mikäli itävyys kärsii olosuhteista. Nollavuoden riski on siis tiedostettava.

Nurmen viljely sopii erinomaisesti kasvitilalle tasaamaan työhuippuja ja tuomaan etuina mm. maan kasvukunnon hoidon. Hinnaltaan arvokkaan heinän siemenen mukana ravinteita lähtee tilalta vain murto-osa kasvuston jäädessä pääosin hyödynnettäväksi tilan sisällä. Näin nurmen tuotannosta saadaan kannattavampaa, kun nurmi itsessään jo vähentää tarvetta pellolla liikkumiseen. Heinonen oli saanut hyviä tuloksia apilan ja timotein sekakylvöstä. Apilasta, joka oli aluskasvina, saatiin sato ensimmäisenä vuonna ja timoteista seuraavina.

–Siemenviljelijältä edellytetään taipumusta huolellisuuteen ja tuotantohygienian osaamiseen sekä lakeihin perehtymistä. Imurin ja puhaltimen käyttö tulevat tutuiksi. Kuivuri ja puimuri on puhdistettava, samoin saapuvan kuljetusauton lavat muistutti Auvo Heikkilä.

Hukkakaura on sertifioidun luomusiemenen tuotannossakin viljelyksen hylkäysehto. Heikkilän vinkit hukkakauran torjuntaan ovat kitkentä, alkukesän kesanto ja sopiva viljelykierto. Hukkakaura on aina riski peltojen vuokrauksessa ja lannan vastaanottamisessa.

Lannan levityksen aiheuttamaan maan painumiseen kannattaa kokeilla letkulevitystä tai hankkia omaa kevyempää kalustoa. Luomussa siemenen raakaerässä on pääsääntöisesti enemmän rikkoja kuin tavanomaisessa. Puimurin ja kuivurin säädöt vaikuttavat kuitenkin rikkojen hallintaan hyvin Heikkilän mukaan.

–Haasteena on löytää kunnon kunnostajat, jotka tekevät erän puhtaaksi. On hyvä poimia kourallinen ja haistaa, maistaa ja tutkia mitä erä sisältää, ohjeistaa Heinonen.

Sampsa Heinonen Evirasta suositteli rinnakkaisviljelykierron kokeilua. Näin on mahdollista viljellä luomua kokeillen lohkolla tai parilla myös tavanomaisella tilalla. Tällaiset sekatilat sallitaan, kunhan luomu ja tavanomainen on erotettu selkeästi toisistaan.

Arvo Heikkilän näkemys: ”Jos on taipumusta nurkkien ja koneiden huoltoon ja siivoamiseen, kannattaa selvittää siementuotannon mahdollisuus”. Kuvassa Etelä-Pohjanmaan ProAgrian luomuasiantuntija Erkki Vihonen.

Pakkaajan näkökulman esitti Naturcom Oy:stä Timo Mäkinen. Luomutuotantoon tarvitaan oman laatuisensa siemen, jonka ravinnevaatimukset ja kasvutapa sopivat luomuun. Hyvä luomulajike varjostaa rikkoja hyvin. Lisää luomujalostusta tarvitaan, koska nykyinen kysyntä ei ole ylläpitänyt lajikkeiden tarjontaa.

Potentiaalisia lajeja luomuun ovat apilat kuten valko- ja alsikeapila, raiheinät, mailaset, mesikät, hamppu, pellava, kumina ja sikuri. Mäkinen korosti, että vähintään 5 hehtaarin tuotantoalalla per laji päästään tilalla kustannustehokkuuteen.

Tuottajaorganisaatio (TO) voi olla yksi matalariskinen vaihtoehto siemenviljelijöille hakea yhteistyöstä neuvotteluvoimaa markkinoilla. Organisaation voi muodostaa vähintään 5 tuottajajäsentä tai kaupan pidetyn tuotannon arvon on oltava vähintään 500 000 euroa.

Marica Twerin MTK:sta kertoi 1.1. voimaan tulleen EU:n maatalouspolitiikan tuottajaorganisaatio uudistuksen koskevan kaikkia maataloustuotteita, jotka voivat saada EU-tukea.

Organisaatio voi tuottaa monia eri tuotteita. Tuottaja eli viljelijä taas voi yhden tuotteen osalta kuulua vain yhteen organisaatioon. Hedelmä-vihannesalalla on omat säädöksensä, joten niitä ei voi muiden tuotteiden kanssa yhdessä viljellä tuottajaorganisaation sisällä.

TO:lla on oltava yhteisiä päämääriä kuten jalostaminen tai yhteinen tuotantopanosten hankinta. Sillä voi olla myös oma pakkaamo. Perustamisprosessissa lähetetään hakemus Maville ja myös MTK voi olla auttamassa organisaation syntymistä. Mavilla on lisäksi oma opas.

Keskustelussa esiin nousi suomalaisten elintarviketoimijoiden suuri koko, joten kovin pienellä TO:lla voi olla vaikea vaikuttaa. Kannattavuuden parantamista voi silti hakea vaikkapa yhteisinvestoinnista, johon on saatavissa tukea ELY-keskukselta. Lisäksi julkisissa hankinnoissa voidaan saada jalansijaa, kun toimijat yhdessä jatkokäsittelevät tuotteitaan vaatimuksenmukaisiksi. Twerin nosti esiin Närpiön Vihanneksen onnistuneena brändinä, joka on samalla tuottajaorganisaatio.