Avaa valikko Valikko

Minustako luomuviljelijä?

Mitä Luomu on? – Luonnonmukaisen tuotannon perusperiaatteita

Luonnonmukaisen tuotannon perusperiaatteena on tuottaa ruokaa vastuullisesti ja kestävästi. Tuotannossa huomioidaan sekä ympäristön että ihmisten, eläinten ja kasvien terveys ja hyvinvointi. Luomutuotannon tavoitteena on toimiminen luonnollisia ravinnekiertoja ja biologisia systeemejä hyödyntäen.

Kasvintuotannossa luomun tavoite on pitää yllä ja parantaa maan pitkäkestoista viljavuutta ja biologista aktiivisuutta sekä lisätä maataloudellista monimuotoisuutta. Luomuviljelyssä käytetään ensisijaisesti viljelyteknisiä toimia (viljelykierto, muokkaukset, ravinteiden kierrätys) korvaamaan tilan ulkopuolisia tuotantopanoksia.

Kotieläintuotannossa luomun tavoite on, että tilan kasvinviljely ja kotieläintuotanto ovat tasapainossa, ja ravinnekierto toimii. Eläimille tarjotaan olosuhteet, joissa niillä on mahdollisuus toteuttaa keskeisiltä osin lajityypillistä käyttäytymistä.

Elintarviketuotannossa luomun tavoitteena ovat ravitsemuksellisesti korkealaatuiset elintarvikkeet. Tuotannossa ovat etusijalla hellävaraiset jalostusmenetelmät. Tavoitteena on vahvistaa paikallista ja alueellista tuotantoa ja jakelua.

Luomu on tuotantoehdoin ohjattua ja valvottua tuotantoa

Luonnonmukaista tuotantoa säännellään tuotantoehdoilla, jotka perustuvat Euroopan Unionin neuvoston ja komission sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksiin.

Luonnonmukaisessa tuotannossa olevat tilat tarkastetaan vuosittain. Valvonnalla varmistetaan, että luomutilalla on noudatettu tuotantoehtoja. Tarkoituksena on luoda ja lisätä kuluttajien luottamusta luonnonmukaista tuotantoa kohtaan. Valvonta takaa myös reilun kilpailun edellytykset luomutilojen välille, kun kaikkien on toimittava samojen sääntöjen mukaan.

Suomessa luonnonmukaisen tuotannon valvonnan yleinen ohjaus kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira suunnittelee, ohjaa ja kehittää valtakunnallisesti luomutuotannon valvontaa. ELY-keskukset hoitavat käytännön valvonnan omilla alueillaan kasvi- ja eläintuotannon osalta. Elintarvikkeiden luomuvalvonnan hoitaa Evira.

Miten pääsen alkuun luomupohdinnoissa?

Ensimmäiseksi kannattaa tutustua tuotantoehtoihin. Ne löytyvät tuotantosuunnittain Eviran sivuilta.

Tietoa luomusta saa myös luomuviljelijöiltä, koulutuksista ja neuvonnalta. Netissä on myös runsaasti luomutietoa, jonka löytämistä Uutta Kasvua Luomusta – sivusto pyrkii osaltaan helpottamaan.

Siirtymisen suunnittelua, mitä voin tehdä ennakkoon?

Hyvä suunnittelu ja tuotantoehtoihin perehtyminen pienentää virhemahdollisuuksia toteutuksessa. Siksi aikaa suunnitteluun ja tiedonhankintaan kannattaa varata riittävästi, päätöstä luomuun lähtemisestä ei kannata tehdä äkkinäisesti.

Selvitä itsellesi oman maatilan ja tuotannon tavoitteet luomussa. Mitä kasveja viljellään, millainen on markkinatilanne? Löytyvätkö tuotteille selkeät markkinointikanavat? Paljonko eläimet tarvitsevat rehuja? Miten viljelykierto rakentuu?

Myös tilan työvoima- ja koneresurssit on hyvä käydä läpi etukäteissuunnittelussa. Luomuviljelyssä saatetaan tarvita erilaisia muokkaus- tai kylvökoneita kuin tavanomaisessa tuotannossa. Luomupuutarha- tai avomaanvihannestuotanto saattaa vaatia tavanomaista enemmän työtä. Oma osaaminen on tärkeä resurssi, samoin halu ja kyky omaksua uutta.

Luomuviljelyssä onnistuminen rakentuu hyvän viljelykierron varaan. Suunnittele kierto niin, että ravinteet riittävät ja oikein suunnitellulla kasvinvuorotuksella voidaan ehkäistä kasvitauteja ja pitää rikkakasvit kurissa. Jos tilalla ei ole aikaisemmin ollut viljelyssä apilanurmia tai muita typensitojakasveja, kannattaa niiden viljelyä kokeilla muutamalla lohkolla ennen luomuun siirtymistä.

Perustietoa ja käytännön esimerkkejä luomutuotannosta löytyy useista lähteistä, mm. LuomuWikistä ja LuomuTIETOverkosta.