Avaa valikko Valikko

Tuloksia pienhaastattelusta Satakunnasta

Luomun kannattavuutta selvitettiin viljelijähaastatteluin 2013–2014 luonnonmukaisen tuotannon nykytilanne ja kehittämistarpeet Satakunnassa – esiselvityshankkeessa. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään luomuun siirtymisen ja siinä pysymisen syitä. Haastatteluiden perusteella muodostettiin eri tuotteille arvoketjumallit, joiden avulla vertailtiin tavanomaisen ja luomun tuotantokustannuksia. Hankkeessa selvitettiin myös tavanomaisesti tuotettujen ja luomusti tuotettujen ruokien hintoja vähittäiskaupassa. Hankkeen haastatteluiden ja muiden selvitysten perusteella saatiin selkeä kuva luomutuotannon kannattavuudesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. Haastateltavina oli kasvinviljely-, siipikarja-, nauta- ja sikatiloja.

Haastateltavat ilmoittivat lähes poikkeuksetta syyksi luomuun siirtymiselle tai siinä pysymiselle tavanomaista tuotantoa paremman kannattavuuden. Ideologia tai muut asennesyyt eivät olleet haastatelluille viljelijöille ratkaisevia luomutuotantoon siirtymiselle tai siinä pysymiselle.

Haastatteluissa esiin tulleita luomutuotannon kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat:

+ Ostoravinteiden ja torjunta-aineiden vähäisempi tarve

  • Typpi ilmasta typensitojakasvien avulla
  • Fosfori karjanlannasta tai muusta orgaanisesta lannoitteesta
  • rikkakasvi-, kasvitauti- ja tuholaistorjunta viljelykierron avulla ja mekaanisesti (nurmi, kesannointi, rikkaäestys, haraus jne.)

+ Myytävien tuotteiden korkeampi hinta
+ Luomutuki (maaseutuohjelma 2014–2020)

  • Kasvinviljelytila 160 €
  • Kotieläintila 294 €
  • Avomaan vihannesten viljelyala 600 €


- Keskimäärin pienemmät sadot
- Viljelykierrossa vähemmän myytäviä kasveja
- Ostorehujen korkeampi hinta ja kotimaisen rehun huonompi saatavuus

  • Etenkin yksimahaisten ravitsemuksellisia vaatimuksia ei välttämättä saada tyydytettyä itse tuotetulla valkuaisella. Luomurehutiivisteiden hinnat ovat noin kolminkertaisia tavanomaisiin tiivisteisiin verrattuna.

- Jokavuotinen valvonta ja mittava dokumentoinnin tarve sekä vaativampi lainsäädäntö
- Rakentamisinvestointien kaksinkertainen hinta

  • Investointituki kuitenkin sama kuin tavanomaisessa tuotannossa

- Suurempi työmenekki

  • Eläinsuojien isompi pinta-ala
  • pellon muokkaus

- Pienemmistä volyymeista johtuen suuremmat logistiikkakulut
- Sadon vaihtelut saattavat olla isompia kuin tavanomaisessa tuotannossa