Avaa valikko Valikko

Luomumarkkinat Suomessa

Luomu Suomessa

Luomun myynti Suomessa on kasvanut koko 2010-luvun ajan. Luomun myynnin kasvuun uskotaan myös jatkossa. Vuonna 2017 luomun markkinaosuus Suomen päivittäistavarakaupasta oli 2,3 %. Myynnin arvo oli 309 m€ sen lisäännyttyä 13 % edellisvuoteen verrattuna.

Asiantuntijat ennakoivat luomun myynnin kasvavan kaikissa tuoteryhmissä. Osa päivittäistavarakaupan luomumyynnin arvoon laskemista tuotteista on ”tuontiluomua”. Tämä on luonnollista niiden tuoteryhmien osalta, joita ei Suomessa pystytä ilmasto-olojen puolesta tuottamaan. Arviota siitä, kuinka iso osa myytävästä luomusta on tuontia tai kotimaista ei ole julkaistu. Oletettavasti luomutarjonnan lisääntyminen ja monipuolistuminen edistävät luomukulutusta myös kotimaassa tuotettujen tuotteiden osalta.

Luomumarkkinat muualla

Globaalit uomumarkkinat ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina. Luomun suurimmat markkina-alueet maailmassa ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Yhdessä ne vastaavat yli 90 %:sta koko maailman luomumarkkinoista. Muista maanosista luomua kulutetaan eniten Aasiassa.

Euroopan suurimmat luomumarkkinat ovat Saksa, Ranska, Italia ja Iso-Britannia. Korkein markkinaosuus luomulla on Tanskassa: lähes 10 % maan kaikesta ruoka- ja juomamyynnistä on luomua.

Sen sijaan Etelä-Euroopan maiden luomutuotanto, kuten vihannekset ja hedelmät, menee ensisijaisesti vientiin ja luomun kotimainen kulutus on vähäistä (Italiaa lukuun ottamatta). Sama koske suurinta osaa Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan maiden luomutuotannosta: länsimaiden kysyntä vetää luomutuotteet vientiin.Itä-Euroopan maissa luomu on vielä pientä, mutta markkinat kasvavat esimerkiksi Tšekissä, Puolassa ja Unkarissa. Romania ja Ukraina ovat jo luomuviljojen isoja viejämaita.