Avaa valikko Valikko

Luomumarkkinat Suomessa

Pro Luomun ilmoituksen mukaan v. 2016 päivittäistavarakauppojen luomutuotteiden myynnin arvo oli 273 m€. Markkinat ovat puolitoistakertaistuneet v. 2011 163 m€:n tasosta. Kasvu oli erityisen nopeaa vuonna 2012, jolloin markkinat kasvoivat lähes 24 %. Sittemmin heikko taloudellinen tilanne hillitsi luomun kasvua maltillisemmaksi. Vuonna 2016 luomuelintarvikkeiden myynti vähittäiskaupassa oli jälleen hyvä, sillä lisäystä oli 14 %. Luomutuotteiden osuus koko päivittäistavarakaupan elintarvikemyynnistä oli 2 % v. 2016.

Luomun myynnin kasvuun uskotaan Suomessa myös jatkossa. Kaupan asiantuntijat arvioivat Pro Luomun toimeksiannosta myynnin kasvua ja sen ennakoidaan nousevan 70 % v. 2020 mennessä 410 m€:oon ja kolmeen prosenttiin päivittäistavarakaupan arvosta. Asiantuntijat ennakoivat luomun myynnin kasvavan kaikissa tuoteryhmissä.

Osa päivittäistavarakaupan luomumyynnin arvoon laskemista tuotteista on ”tuontiluomua”. Tämä on luonnollista niiden tuoteryhmien osalta, joita ei Suomessa pystytä ilmasto-olojen puolesta tuottamaan. Arviota siitä, kuinka iso osa myytävästä luomusta on tuontia tai kotimaista ei ole julkaistu. Oletettavasti luomutarjonnan lisääntyminen ja monipuolistuminen edistävät luomukulutusta myös kotimaassa tuotettujen tuotteiden osalta.

Lähteet:
Pro Luomun tiedotteet

http://luomu.fi/kirjoitus/luomun-myynti-huimassa-kasvussa-14-vuonna-2016/3

http://luomu.fi/kirjoitus/luomun-myynti-lisaantyi-lahes-7/3/

http://luomu.fi/kirjoitus/luomun-kysynta-kasvaa-lahivuosina/3/

Luomumarkkinat muualla

Luomuelintarvikkeiden tuotanto että markkinat ovat kasvaneet tasaisesti ja merkittävästi kaikkialla länsimaissa. Tuotantoa ja sen arvoa voidaan kuvata monilla mittareilla. Tuotannon määrällistä kehitystä kuvataan yleisesti maailman luonnonmukaisessa tuotannossa olevalla peltoalalla, joka on kasvanut nelinkertaiseksi vuoden 1999 11,0 miljoonasta hehtaarista vuoden 2014 43,7 miljoonaan hehtaariin. Pelkkä tuotantoalan kasvu ei kuvaa itse tuotantomääriä kuitenkaan tarkasti, sillä se ei huomioi eroja tuotannon intensiteetissä tai kasvuoloissa. Maailman kymmenen suurinta luomumaata v. 2014 pinta-alalla mitattuna olivat Australia 17,2 Argentiina 3,1 USA 2,2 Kiina 1,9 Espanja 1,7 Italia 1,4 Uruguai 1,3 Ranska 1,1 Saksa 1,0 ja Kanada 0,9 mha.

Luomutuotannon määrää ja suosiota kuvataan myös yksittäisen maan luomupeltoalan osuudella maan kaikesta peltopinta-alasta. Vuonna 2014 korkeimmat prosenttiosuudet merkittävissä tai meitä lähellä olevissa maatalousmaissa olivat Itävallassa 19,4 %, Ruotsissa 16,4 %, Virossa 16,2 % Sveitsissä 12,7 % Latviassa 11,2 % ja Italiassa 10,8 %.

Maailmanlaajuisesti luomuelintarvikkeiden myynti kasvaa ja sen arvo ylitti v. 2014 60 miljardin euron rajan. Luomumyynnin euromääräisellä kokonaisarvolla mitattuna 10 suurinta maata olivat USA 27,1 Saksa 7,9 Ranska 4,8 Kiina 3,7 Kanada 2,5 Englanti 2,3 Italia 2,1 Sveitsi 1,8 Ruotsi 1,4 ja Itävalta 1,1 miljardia euroa. Luomun käyttöä kuvataan myös luomutuotteiden vuosittaisena euromääräisenä kulutuksena asukasta kohden. Näin mitattuna 10 eniten luomua kuluttavaa maata ovat Sveitsi 221 Luxenburg 164 Tanska 162 Ruotsi 145 Lichtenstein 130 Itävalta 127 Saksa 97 USA 85 Kanada 77 ja Ranska 73 €/asukas. Luettelosta käy ilmi, että luomukulutus on suurta varakkaissa länsimaissa, vaikka tuotantoa on kaikkialla. Myöskin luomun kulutuksen kasvu on länsimaissa nopeaa. Esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa luomun myynti kasvoi v. 2014 yli 40 %, mikä on merkittävä luku jo varsin kehittyneillä luomumarkkinoilla.

Luomun tuotanto ja kulutus jakautuvat eri maihin epätasaisesti. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa oli v. 2014 vain 7 % maailman luomupeltopinta-alasta, vaikka markkinat ovat maailman suurimmat. Alue on siten myös maailman suurimpia luomun tuojia. Euroopassa kulutettava luomu on suurelta osin täällä tuotettua. Lisäksi merkittävä osa luomutuotannosta viedään maanosasta pois.

Lähteet:
Pro Luomu, tiedote 26.2.2016
​Luomuliiton sivut, 11.2.2016
http://proluomu.fi/globaali-luomumyynti-nousi-yli-10-v-2014/
http://www.ifoam.bio/sites/default/files/press-release-world-2016-english.pdf