Avaa valikko Valikko

Luomu Satakunnassa

Satakunnassa on monimuotoista luomutuotantoa, ja paljon osaamista luomutiloilla. Tilastot ja prosentit eivät Satakuntaa suosi, sillä valtakunnan sisäisessä vertailussa Satakunnan luvut jäävät alle keskitason. Osin tätä selittää maakunnan monipuolinen maatalous, meillä on paljon tuotantoa, jossa luomuun siirtyminen on vaikeaa eri syistä johtuen.

Mutta kiinnostus luomua kohti kasvaa. Luomu voi olla oman tilan tuotannossa se vaihtoehto, joka kannattaa selvittää. Tulisiko minusta luomutuottaja? Miten muut ovat siinä onnistuneet?

Tällä sivustolla haluamme esitellä satakuntalaisia luomutiloja. Tarkoitus on, että sivut voisivat toimia osaltaan apuna luomutilojen verkostoitumisessa ja yhteistyömahdollisuuksien löytämisessä, esim. urakoinnin, rehuntuotantoyhteistyön tai yhteiskoneiden muodossa.

Sivusto tuo myös yhden paikan lisää, jossa luomutila voi kertoa tilalla tuotetuista tuotteista ja mahdollisesta tilamyynnistä.

Lukuja Satakunnan luomutuotannosta (Evira)

Satakunnassa on vuonna 2017 luomuvalvonnassa 170 luomutoimijaa, joista 165 on maatiloja. Luomuviljeltyä peltoalaa on noin 9 600 ha (luomussa 7 600 ha, siirtymävaiheessa 2 000 ha), mikä on 7 % maakunnan peltoalasta. Koko maassa luomussa on 11,7 % peltoalasta. Luomutilojen keskikoko on meillä 58,8 ha (koko maassa 56,8 ha). Luomukotieläintuotantoa Satakunnassa oli 27 tilalla vuonna 2016.

Luomukasvintuotanto

Luomukasvintuotantoala Satakunnassa oli vuonna 2016 yhteensä noin 6 700 ha, josta luomuvilja-ala oli noin 2 000 ha ja valkuaiskasveja oli noin 250 ha. Lisäksi luomunurmiala Satakunnassa on noin 3 500 ha. Alla olevassa taulukossa on kasvikohtaiset viljelypinta-alat sekä keskimääräiset satotasot Satakunnassa vuodelta 2016. Satotiedot ovat Luken maataloustilastoista.

Hehtaari Kg/ha
Kaura 1 247 2 260
Ruis 281 2 390
Ohra 125 2 240
Vehnä 93 2 710
Seosvilja 235 2 200
Rypsi 108 900
Herne 85 1 040
Härkäpapu 60 2 030

.

Satotasot olivat vuonna 2016 viljojen osalta maanlaajuista keskivertoa parempia, kun taas palkokasveista saatiin hieman keskivertoa vähemmän satoa.

Luomuperunaa viljeltiin 64 ha alalla, josta osa on tärkkelysperunaa. Luomupuutarhakasvien alat ovat vaatimattomia niin meillä kuin koko Suomessa. Satakunnassa luomuporkkanaa oli noin yksi hehtaari, sipulia puoli hehtaaria, samoin kaaleja. Luomumansikkaa oli reilu kaksi hehtaaria.

Luomukotieläintuotanto

Luomukotieläintiloista valtaosa on emolehmä- tai lammastiloja. Luomukananmunia tuotetaan muutamalla tilalla, mutta luomumaitotiloja on Satakunnassa enää yksi. Satakunnasta löytyy myös luomuhunajan tuotantoa.

Toivomme mahdollisimman monen satakuntalaisen luomuviljelijän antavan esittelyn tilansa toiminnasta. Voit lähettää meille lyhyen kuvauksen tilastasi tällä lomakkeella. Lähettämiesi tietojen perusteella kokoamme esittelyn sivuille kohtaan tilaesittelyt.