Avaa valikko Valikko

Luomu Satakunnassa

Satakunnassa on monimuotoista luomutuotantoa, ja paljon osaamista luomutiloilla. Tilastot ja prosentit eivät Satakuntaa suosi, sillä valtakunnan sisäisessä vertailussa Satakunnan luvut jäävät alle keskitason. Osin tätä selittää maakunnan monipuolinen maatalous, meillä on paljon tuotantoa, jossa luomuun siirtyminen on vaikeaa eri syistä johtuen.

Mutta kiinnostus luomua kohti kasvaa. Luomu voi olla oman tilan tuotannossa se vaihtoehto, joka kannattaa selvittää. Tulisiko minusta luomutuottaja? Miten muut ovat siinä onnistuneet?

Tällä sivustolla haluamme esitellä satakuntalaisia luomutiloja. Tarkoitus on, että sivut voisivat toimia osaltaan apuna luomutilojen verkostoitumisessa ja yhteistyömahdollisuuksien löytämisessä, esim. urakoinnin, rehuntuotantoyhteistyön tai yhteiskoneiden muodossa.

Sivusto tuo myös yhden paikan lisää, jossa luomutila voi kertoa tilalla tuotetuista tuotteista ja mahdollisesta tilamyynnistä.

Lukuja Satakunnan luomutuotannosta (Evira)

Satakunnassa on vuonna 2017 luomuvalvonnassa 164 luomutoimijaa, joista 161 on maatiloja. Luomuviljeltyä peltoalaa on noin 9 400 ha (luomussa 7 300 ha, siirtymävaiheessa 2 100 ha), mikä on 6,7 % maakunnan peltoalasta. Koko maassa luomussa on 11,4 % peltoalasta. Luomutilojen keskikoko on meillä 58,7 ha (koko maassa 56,6 ha). Luomukotieläintuotantoa Satakunnassa oli 30 tilalla vuonna 2017.

Luomukasvintuotanto

Luomukasvintuotantoala Satakunnassa oli vuonna 2017 yhteensä noin 7 300 ha, josta luomuvilja-ala oli noin 2 000 ha ja valkuaiskasveja oli noin 220 ha. Lisäksi luomunurmiala Satakunnassa on vajaa 4 000 ha. Alla olevassa taulukossa on kasvikohtaiset viljelypinta-alat sekä keskimääräiset satotasot Satakunnassa vuodelta 2017. Satotiedot ovat Luken maataloustilastoista.

Hehtaari Kg/ha
Kaura 1 528 2 240
Ruis 286 2 920
Ohra 114 970
Vehnä 167 2 970
Seosvilja 305 2 000
Rypsi 45
Herne 101 2 610
Härkäpapu 74

.

Satotasot olivat vuonna 2017 vehnän ja rukiin sekä herneen osalta maanlaajuista keskivertoa parempia.

Luomuperunaa viljeltiin 56 ha alalla, josta osa on tärkkelysperunaa. Luomupuutarhakasvien alat ovat vaatimattomia niin meillä kuin koko Suomessa. Satakunnassa luomuporkkanaa ja kaaleja oli noin yksi hehtaari, sipulia reilu puoli hehtaaria. Luomumansikkaa oli reilu kaksi hehtaaria. Mustaherukan viljely oli kasvussa.

Luomukotieläintuotanto

Luomukotieläintiloista valtaosa on emolehmä- tai lammastiloja. Luomukananmunia tuotetaan muutamalla tilalla, mutta luomumaitotiloja on Satakunnassa enää yksi. Satakunnasta löytyy myös luomuhunajan tuotantoa.

Toivomme mahdollisimman monen satakuntalaisen luomuviljelijän antavan esittelyn tilansa toiminnasta. Voit lähettää meille lyhyen kuvauksen tilastasi tällä lomakkeella. Lähettämiesi tietojen perusteella kokoamme esittelyn sivuille kohtaan tilaesittelyt.