Avaa valikko Valikko

Saloniemen Luomutila (juustola)

Saloniemen tilaa Laitilassa pitävät Riitta ja Jouni Saloniemi. Tila on ollut heillä vuodesta 1998 ja luomuun siirryttiin vuonna 2010. Tilalla on alkuperäiskarjaa; länsisuomenkarjaa, kyyttö, lapinlehmä ja suomenvuohia. Tilalla on 16 lypsävää lehmää ja 120 kuttua. Juustola valmistui vuonna 2000. Omassa juustolassa jalostetaan lehmien ja kuttujen maito monipuoliseksi valikoimaksi juustoja ja muita maitotuotteita.

Alunperin tilalle rakennettiin kylmäpihatto lihanaudoille. Kuitenkaan lihakarjan pito ei tuntunut omalta, ja lihakarja vaihtui lypsäviin. Lypsylehmät ovat viihtyneet pihatossa eikä sairastuneita lehmiä ole ollut. Pihatossa lypsävät, umpilehmät ja hiehot ovat omissa ryhmissään, jolloin tuotantovaiheen mukainen ruokinta helpottuu. Länsisuomenlehmä tuottaa vuodessa keskimäärin 6000–7000 litraa maitoa. Tuotosta Riitta pitää riittävänä, sillä alkuperäiskarjan maito ja luomu tuovat tuotteille lisäarvoa, jota kuluttajat osaavat arvostaa.

Saloniemen tilalle valmistui uusi kuttula marraskuussa 2017. Lypsävät ja ummessa olevat kutut sekä nuoret pukit ovat kuttulassa eri osastoissa, mikä mahdollistaa erilaiset ruokinnat. Kuttu lypsää keskimäärin 2 litraa päivässä, talvella hiukan vähemmän ja kesällä runsaammin. Verrattuna ulkomaisiin rotuihin, suomenvuohi voi lypsää poikimisen jälkeen useita vuosia, jopa seitsemän vuotta. Kutunmaidon rasvapallot ovat pienempiä kuin lehmänmaidon, minkä takia kutunmaito on täysin valkoista. Kutunmaito käyttäytyy eri lailla vuodenaikojen mukaan, esimerkiksi tuorerehun aloitus voi muuttaa maidon väriä vihertäväksi. Saloniemessä kaikki vuohet nupoutetaan, jotta ne eivät vahingoittaisi sarvillaan toisiaan. Laidunaitauksien suhteen kutut ovat lehmiä vaativampia, koska ne ovat ketterämpiä pääsemään aitauksesta ulos.

Lehmät ja kutut lypsetään kahdesti päivässä. Eläinten siirrossa lypsypaikoille korvaamaton apu ovat paimenkoirat. Lehmille ja kutuille annetaan samaa apetta. Ape koostuu heinästä, hernekaurasta ja vihantahärkäpavusta. Kaikki rehu tuotetaan omalla tilalla. Rehunteossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, ettei maata päädy korjattavaan rehuun. Vuohet eivät muuten sairasta, mutta saastuneesta rehusta johtunut ripuli saattaa olla niille kohtalokasta.

Tilan pukkikileistä jalostetaan lihatuotteita. Valmiit lihajalosteet menevät pakastettua lihaa paremmin kaupaksi. Suurin osa lihasta menee Turun ja Helsingin ravintoloille. Ongelmana markkinoinnissa on se, että lihaa on tarjolla vain kausittain ja ravintolat haluaisivat lihaa olevan koko ajan tarjolla.

Lehmän- ja kutunmaidosta valmistetaan tilan juustolassa laajalla skaalalla erilaisia maitotuotteita, muun muassa juustoja, rahkaa ja toffeeta. Jatkojalosteita menee niin Varsinais-Suomen ja Etelä-Satakunnan vähittäiskauppoihin kuin REKO-renkaidenkin kautta. Juustolan tuotteita jälleenmyydään myös muualla Suomessa muun muassa tilamyymälöissä ja elintarvikkeiden erikoisliikkeissä. Vuonna 2017 tilalle valmistui tilamyymälä vanhaan viljamakasiiniin. Markkinoinnissa tehokkaaksi ovat osoittautuneet tilan Facebook-sivut ja tienvarsimainokset.

Arkistoon