Avaa valikko Valikko

Keski-Ronkan tila, Kalle Hurri, Huittinen

Kalle Hurrin omistamalla Keski-Ronkan tilalla tavanomainen tuotanto vaihtui luomuun v. 2017. Tila sijaitsee Huittisten Ronkankulmalla 2-tien varrella. Tilan maat ovat savisia hietamaita. Tila on keskikokoinen kasvinviljelytila, jolla harjoitetaan monipuolista viljelyä. Viljelykasvivalikoimiin kuuluvat kevät- ja syysviljat, härkäpapu ja nurmikasvit. Tilaa hoidetaan osa-aikaisesti isännän käydessä töissä myös tilan ulkopuolella.

Kesällä 2018 on menossa siirtymävaiheen toinen vuosi. Päätöstä luomuun siirtymisestä harkittiin perusteellisesti ja päätös syntyi omien, sekä ProAgrian asiantuntijoiden tekemiin laskelmiin perustuen. Laskelmat osoittivat tässäkin tapauksessa luomun kannattavan tavanomaista tuotantoa paremmin. Tuotannon pienemmät kulut yhdistettynä tuotteista maksettaviin korkeampiin hintoihin ja luomutilan korkeampaan hehtaaritukeen, nostivat laskennallisen kannattavuuden tavanomaista tuotantoa paremmaksi. Tämä siitä huolimatta, että laskelmat laadittiin luomun tiedossa olevalla alhaisemmalla satotasolla. Siirtymäkaudella tuotteiden hinnat ovat kuitenkin samoja kuin tavanomaisenkin tuotannon, joskin siirtymävaiheen toisen vuoden viljaa on mahdollista myydä ja käyttää luomutiloilla. Kannattavuudesta saadaan tarkempi kuva kuitenkin vasta siirtymävaiheen jälkeen.

Muina luomuun siirtymisen kannustimina olivat ajatus bulkkituotannon lopettamisesta ja erikoistumisen halu. Pidemmän ajan tavoitteena on suurempi omavaraisuus ja riippumattomuus tilan ulkopuolelta ostettavien tuotantopanosten hinnan muutoksista, minkä uskotaan tasaavan vuosien välistä taloudellista tulosta. Suurta ideologiaa luomuun siirtymisen takana ei ollut. Viljelijän mukaan tilalla harjoitetaan luomutuotantoa niin kauan kuin sen kannattavuus on tavanomaista tuotantoa parempi.

Viljelykierto myytävien kasvien osalta tulee jatkossa painottumaan viljoihin. Viljelykierto on tilalla 5-vuotinen, joka ei kuitenkaan ole kiveen hakattu. Varsinkin alkuvaiheessa kierto elää ja hakee paikkaansa. Aloittelevien luomutilojen kannattaakin miettiä huolellisesti siirtymävaiheen kasvivalikoima ja viherlannoituksen määrä.

Jatkossa maan ravinteisuutta ylläpidetään viherlannoituksen ja monipuolisen kasvivalikoiman ohella myös lannan vastaanotolla. Huittisissa kun ollaan, niin lantaa on runsaasti tarjolla. Tila on tarkoitus pitää jatkossakin kasvinviljelytilana, eikä kotieläintuotannon aloittaminen ole ainakaan tällä hetkellä suunnitelmissa, vaikka se luomuun hyvin sopisikin.

Kalle Hurri uskoo selviävänsä rikkakasveista ilman avokesannointia. Rikkakasveja pyritään torjumaan tehokkaasti nurmien oikea-aikaisilla niitoilla ja muokkauksilla. Nurmen lopetus on suunniteltu tehtävän kahdesti kultivoimalla ja kynnöllä. Puidut pellot kultivoidaan heti sadonkorjuun jälkeen. Syksyisen muokkauksen viimeistelee myöhään tehtävä huolellinen kyntö. Lisääntynyt muokkaustarve myös huolestutti viljelijää kustannusten nousun myötä.

Koneyhteistyöstä lähitilojen kanssa Keski-Ronkan tilalla on jo pitkät perinteet. Konehankintoja on mietitty ajansäästön ja kustannustehokkuuden kannalta. Yhteistyötä tehdään laajasti muun muassa peltojen muokkauksessa ja kylvössä sekä sadonkorjuussa ja niitossa.

Yhteydenotot Kalle Hurri puh. 0408478832