Avaa valikko Valikko

Tietoa hankkeesta

Hyvä satakuntalainen luomusta kiinnostunut toimija

Uutta kasvua luomusta – osaamisella kannattavuutta Satakuntaan on tiedonvälityshanke, jonka tehtävänä on hakea ja välittää uusinta tietoa, osaamista ja mallia luomutuotannon parhaista käytännöistä niin tuotannon, jalostuksen kuin markkinoinninkin osalta satakuntalaisille alkutuottajille ja jalostusyrityksille. Hankkeen kohderyhmänä ovat jo luomualalla toimivat sekä luomutuotannosta kiinnostuneet tai sitä harkitsevat. Hanke esittelee säännöllisesti tuottajia ja jalostajia, jotka kertovat omasta toiminnastaan, ”Näin me sen teemme”, onnistumisineen ja kehittämiskohtineen tuotantotavan kannattavuutta unohtamatta. Hankkeen välillisenä tavoitteena on aluetaloudellisesti saada positiivinen vaikutus Satakunnan elintarvikeklusterin kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Järjestämme kaikille avoimia info- ja keskustelutilaisuuksia ja pellonpiennarpäiviä sekä yritysvierailuja luomutiloille ja jalostaviin yrityksiin tutustuen niiden hyviin toimintatapoihin. Hankkeessa tullaan myös järjestämään erilaisia verkostoitumistilaisuuksia, joissa saatetaan luomutoimijoita yhteen keskenään sekä jalostusyritysten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Hankkeen toteuttavat Satafood Kehittämisyhdistys ry, Pyhäjärvi-instituutti ja ProAgria Länsi-Suomi. Hankeaika on 1.9.2015 – 30.4.2019.

Hanketta rahoittaa Satakunnan Ely-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Tervetuloa sivuille hakemaan luomutietoa! Tilaamalla uutiskirjeen saa lisätietoja hankkeesta. Toivomme myös yhteydenottoja siitä, mitä luomutietoa ja -tapahtumia toimijat kaipaavat Satakuntaan.

(Sivustolla käytettävät kuvat ovat ottaneet mm. Johanna Jahkola, Ulla Mäkinen, Ilkka Kahala, Erkki Pöytäniemi ja Tero Takalo-Eskola / Terotemedia.)